Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1758
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 11
Title CANÇONER | DELS | MASDOVELLES
Cançoner dels Masdovelles
Copied 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg) by Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 167 (= 6 + 161) (foliació moderna que cobreix tots els folis antics del manuscrit)ff.: 6 + x-clxj (fol. antiga)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 294 × 215 mm (f. 2)
caixa × mm (ff. 1-6 (a una columna))
Hand gòtica cursiva molt descurada, del segle XV (ff. 1-6r, 69-70r, 81v-99v, 102-107v, 110-150r i 152r-v) gòtica més acurada i regular (ff. 7-25r, 26v-36r, 40-68r, 71v-81v, 100-101v i 108-109r) gòtica més acurada i regular, amb correccions de la primera lletra (ff. 13v-14r) gòtica més acurada i regular, amb correccions de la mateixa mà (f. 12v) gòtica més acurada i regular que la primera, però més vacil·lant que la segona (ff. 26r, 34v-38r) gòtica nova i diferent de les altres del manuscrit (ff. 150v-151r)
Watermark unicorn (cos del volum,) (datat, segons Bofarull y Sans l'any 1436;)
tisores (f. 153,) (Briquet 3661, Venezia: 1438, i Valls Wat. 1788 del 1416)
Pictorial Elements Altres: inicials de vers majúscules, de la mateixa tinta i estil que la lletra de la còpia
Other features Justificació: la caixa fou preparada mitjançant dues picures, sobre el conjunt del quadern, en el marge superior; a partir d'aquests punts, foren traçades tres línies paral·leles als marges superior, interior i exterior, deixant sense límit el marge inferior
Ús de la primera línia de la pauta: les modalitats de lletra més acurades copien deixant la primera línia en blanc; les més cursives, comencen en aquesta mateixa línia
Reclams: sense reclams
Condition manquen alguns folis; els sis primers, sense numerar, contenen esborranys amb correcions de la mateixa mà que copià el text; la conservació del volum és en general bona, tret dels ff. inicials i finals, fets malbé pel frec i la brutícia
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1908
Previous owners Marià Aguiló i Fuster, poeta  
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans   1908-07
Note Conté cent setanta-nou composicions.
Internet http://cataleg.bnc.cat/record=b2648075~S13*cathttp://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/manuscritBC/id/271852 vist 2017-05-17 vist 2017-05-17
References Facsímil: Microfilm del ms. 11 de la BdC. Cançoner dels Masdovelles (2002)
Tractat a: Beltran i Pepió (2006), El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles
Tractat a: Gimeno (2006), “Anàlisi lingüística dels poemes datats al Cançoner dels Masdovelles”, El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles
Tractat a: Mateu Ibars et al. (2006), “Estudi paleogràfic del ms. 11 de la Biblioteca de Catalunya”, El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Tractat a: Beltran i Pepió (1998), “Los cancioneros de autor”, Revista de Filología Española
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:60-79
Tractat a: Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. M
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 103-21
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans , n. M
Tractat a: Bofarull i Sans (1910), Los animales y las marcas de papel 131
Internal Description Number of texts: 198