Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1757
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call Number II-3096 | Antic 2-Ll-1
Title TRAGEDIA | DE HERCULES | Y MEDEA
Tragedia de Hercules y Medea por Mn. Antoni Vilaragud dedicada al Rey D. Juan el Io
Copied Barcelona [?] ,  1391 ca. - 1425 ca. (ff. 1-32 i 50-101 segons Gimeno Blay) by Barcelona: Cancelleria reial [?] (Gimeno Blay)     
1451 [?] - 1500 [?] (ff. 33-49)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 101 (= 1-101) (foliació moderna)ff.: 101 (= [liv] lv-lxxxviij + 33-49 + [i] ii-liij) (antiga foliació)
Collation 1-412 530 610
Page Layout 30 línies (f. 2r)
Size pàgina 272 × 213 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 190 × 135 mm
Hand almenys dues mans, una cursiva gòtico-humanística (ff. 1-32 i 50-101 de la fol. moderna) (Avenoza)una altra cursiva posterior, més humanística, amb alguna influència de la bastarda (ff. 33-49)
Watermark balança (a la part antiga)
la part més moderna es troba tan deteriorada que és difícil distingir-ne les filigranes
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres (a la part més antiga)
Tocs de color algunes rúbriques, calderons, subratllats, inicials i tocs en algunes lletres amb tinta vermella (a la part més moderna)
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense restes visibles de perforacions
Reclams: verticals, molt a prop del plec
Condition en mal estat, té taques d'humitat i la tinta s'ha menjat el paper als folis més moderns ff. 33-49; manquen alguns folis: un entre els actuals 49-50 i un altre després del 101, ambdós probablement en blanc; estan en blanc també els ff. 50v i 100v-101v i del f. 29 està tallada la meitat inferior, probablemente era en blanc, igual que el verso del foli; el f. 51 i els següents tenen forats al paper que afecten el text
Binding de la primera meitat del s. XIX, pasta valenciana, amb daurts, típica de la biblioteca; talls jaspiats en blau
History of volume Adquirit 1829 [?] (entre 1826 i 1829)
Previous owners José Mariano Ortiz, notari (1735 - 1799)   1799
Vicent Salvà i Pérez, llibreter   1829 ad quem (entre 1826-1829 fou venut a la Biblioteca Reial)
Associated persons Altres les rúbriques són posteriors i segons una nota marginal les va fer: José Mariano Ortiz, notari (1735 - 1799)
Altres l'autentificació de aquesta lletra, segons Martínez Romero, pot ser de mà de: Vicent Salvà i Pérez, llibreter
Associated Texts abans de les profecies de Vilanova, al f. 35r hi ha un prefaci: texid 2054 Desconegut, Prefacio a las profecías, escrit 1400 [?] - 1450 [?] castellà
Note volum miscel·lani, avui mal relligat; l'ordre del volum original era 1) De amore (amb les cartes) i 2) Tragèdies; posteriorment s'afegiren 3) Carta de sant Bernat i 4) les Profecies, segons demostren les restes de l'antiga foliació. Segons Gimeno Blay, es tractaria originalment de dos manuscrits miscel·lanis, aplegats en un sol volum al s. XIX. Al f. 1, sota el títol del volum, de mà moderna es llegeix: “Letra de Dn. José Mariano Ortiz Ms. del siglo 14”; al f. 50 altra nota de la mateixa mà ens informa que Ortiz fou “autor de muchas obritas”. El còdex té nombrosos afegits marginals de mà del copista -a la part antiga- (editats a Cantavella 2007) i notes de lector a tot el volum; a la part més antiga, mans amb dits enormes assenyalen passatges del text
References Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Madrid Palacio II-3096 (2007)
Tractat a: Cantavella (2007), “Les anotacions marginals al De Amore català”, Caplletra
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: López-Vidriero et al. (1994-97), Catálogo de la Real Biblioteca. 11. Manuscritos 3:456-8
Tractat a: Gimeno Blay (1992), “El manuscrit II-3096 (olim 2.Ll.1) de la Biblioteca del Palacio Real”, Caplletra
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Martínez Romero (1985), “Sobre l'autoria de la traducció catalana de les Tragèdies de Sèneca”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 11 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 3 136-8
Tractat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 34-7 , n. X
Catalogat a: Salvà i Pérez (1826), A Catalogue of Spanish and Portuguese Books, with occasional literary and biographical remarks , n. 135
Internal Description Number of texts: 10