Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1754
City and Library London BITECA libid 1017 The British Library The British Library
Collection: Call Number G.6248
Title of volume CHRONIQUES | DE | ESPANYA | CARBONELL || BARCELONA | 1547
Imprint Barcelona 1546-11-15 (segons el colofó)
Carles Amorós
Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona
Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona
Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona
Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona
1547 (segons la portada)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: II + 4 prel. + 1-257 + 1 + II
Collation *4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 285 × 205 mm (f. ii)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal Caplletres: de diverses mides, gravades amb motius florals, poques senzilles. Al f. i, caplletra gravada de sis unitats de pauta amb un àngel Orles amb motius florals; a la part superior lateral el corn de l'abundància; a la part central, l'escut del Casal de Barcelona; a la part inferior, dos angelets sostenen un escut amb una mà amb cinc flors en vermell. Una altra, de quatre peces, a la part superior, un corn i a la inferior, uns àngels que sostenen un escut en blanc, sense gravar, on s’ha dibuixat a ploma l’escut del casal català (a la portada i al f. i) Il·lustracions diverses il·lustracions: un rei i un cavaller f. xxxiii; un vaixell al f. xx, etc. Rúbriques en vermell i negra (a la portada del f. 1 preliminar)
Condition exemplar en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), e ii-e v (per e3-e6), g iiii (per h4), r ilij (per r4), y ii (per z2); errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv). Els folis ccxx-ccxxi (signatures E iiij – E v) estan repetits. Manquen els ff. 253-254, signats J5-6. Els folis xii i xiii estan enquadernats malament en la seqüència xiii-xii (signatures b5-b4)
Binding moderna en pell amb ferros daurats i super-libris de la bibliteca de Grenville
Previous owners (in chronological order) Étienne Baluze, erudit (1630-11-13 - 1718-07-28) (en el primer preliminar a ploma: “Stephanus Baluzius Tutelensis”)
Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut gravat en daurat a les cobertes)
Note poquíssimes notes marginals i passatges subratllats a ploma (per exemple, als ff. ccxx o f. ccxlviiiv. Nota al verso del segon foli de guarda anterior de Grenville a ploma: “Nic. Antonio. Bib. Hiso. II. 218 ' 'prodiit [sic] primum 1536, deinde 1547' ' a rare edition – a bad copy sold at [J]ykes’s sale for 8. 8. 0”
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 41