Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1751
City and Library London BITECA libid 1017 The British Library The British Library
Collection: Call Number 179.f.22 | Antic 3 K 6
Title of volume CHRONICA | DELS REYES | D'ARAGO | BARCEL: |1562
Imprint Barcelona 1562
Jaume Cortey
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: IV + 14 + i-ccxlviii + III (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 282 × 202 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu (ff. 1 prel.-248) columna (ff. 6-160) mà amb flor (ff. 161-166)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre i en bon estat. Errades a les signatures de quadern: Rv (per A5), Oii (per Q2 esmenat a tinta), Ov (per Q5), Eiiij (per EEiiij) i el f. HH1 no duu signatura; errades a la foliació: ix (per x), cvi (per cxvi), cxxxiiii (amb la tercera “i” capgirada), cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), clixxx (per clxxx), cciii (amb la segona “i” capgirada), ccxv (per ccv), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii), manca el f. HH8
Binding possiblement del segle XVII, en pell sobre cartó, amb daurats als plans i al llom, a l'interior dels plans sanefa senzilla en or; teixell vermell i blau, guardes de paper d'aigües, talls jaspiats en blau. A cada un dels plans, escut gravat en or amb la divisa “HONI SOIT QUI MAL Y PENSE” envoltant l’escut i “DIEU ET MON DROIT” al peu dins d'una filacteria. A la part superior del motiu, als dos costats de la corona inicials “G” i “R”
Previous owners (in chronological order) Rafael Baldo (ex-libris a la portada: “Ex libris Raphaellis Baldo”)
Anònim amb escut heràldic
Note l'escut gravat a les cobertes és el mateix que es troba al volum signat 179.f.6 de la biblioteca. Fragments assenyalats i notes marginals en els ff. 25v-26, 50 o 239, entre altres casos. Al verso de la primera guarda, a llapis, antiga signatura; al verso de la quarta inicial, altra anotació a llapis “179 f. 22 and last”. Passatges assenyalats a ploma. Al peu del f. ij una anotació adverteix: “Qui la present coronica ha de llegir ha de ser primer versat en la coronicha de Miquel Carbonell pera entendre la suchecsio dels Reys de Aragon”
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal