Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1748
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call Number 5-4-29 | Antic R. 5633
Title JACME | March | Arte | de Rith | mar en | Catalan | A¤o de | 1371 | M. S.
Jaumi march ars rithmorii in catalan
Copied 1371 - 1425 [?]   
1476 - 1500 (textos afegits del final)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 39 (= I + 1-37 + I)
Collation 11 2-316 44
Page Layout 4 columnes (ff. 1-27)2 columnes (ff. 29-32)40 línies (f. 3rb) 35 línies (f. 29)
Size pàgina 295 × 220 mm (f. 3)
caixa 201 × 135 mm
caixa 201 × 34 mm (f. 3ra)
Hand gòtica cursiva amb alguns àstils de bastarda (al cos del volum)cursiva del darrer quart del s. XV (al f. 35)
Watermark lletres “FIORETTO” (al foli preliminar de guardes;)
carro de dues rodes, amb dos radis en aspa més un diàmetre horitzontal (a tot el volum, calc f. 5) (semblant al tipus Briquet 3542, tot i que el motiu és més petit; doc. Genova: 1414, var. Sud de França, Bèlgica i Itàlia: 1398-1460, essent més comuna entre 1414 i 1420)
creu dins d'un òval, sota una corona i entre dos grifons rampants, al peu dos cercles, el primer amb les lletres “F P” i el segon amb un “2”, al peu de tota la composició les lletres “ITA” (al foli final de guardes)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Calderons blaus i vermells fins al f. 11; i entre el f. 18 i el final del volum només en color vermell
Tocs de color algunes inicials safranades
Caplletres: inicials senzilles en blau o vermell amb decoració afiligranada en color de contrast, vermell o violeta fins al f. 11; a partir del f. 18, quan es reprén la decoració, desapareix el color blau i les caplletres no duen la filigrana en blau i aquelles que havien d'anar en blau no es van realitzar
Altres: entre els ff. 12 i 17 no hi ha cap mena de decoració i quan aquesta es reprèn, al f. 18, només apareix el color vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: sense línies de guia per als renglons, les columnes només tenen assenyalat el marge esquerre
Ús de la primera línia de la pauta: primer línia escrita
Perforacions: senyals de perforacions rodones situades als extrems de les línies de justificació, a prop del tall
Reclams: verticals arrenglerats al marge interior de la segona columa al final del segon quadern, el tercer no té reclam perquè és final de secció
Signatures: no es veuen restes
Condition En bon estat, malgrat alguna taca. Al f. 35, originalment en blanc, es copiaren uns versos al s. XVI; en blanc des del f. 35v fins al final del volum. Té tires de reforç de fons de quadern
Binding senzilla, en pergamí amb restes de les tires de badana que servien per tancar-la
Previous owners Hernando Colón, bibliòfil   Barcelona 1536-06 - 1539 (price: 12 diners) (f. 37v: “Este libro costo ansienquadernado .12. dineros en Barcelona por Junio De .1536. y el ducado vale .288. Dineros”)
Associated persons Anotacions de duu una nota (s. XVIII) de: Gàlvez, Canonge
Other associations MSS or Printed Editions manid 1933 MS: Sevilla: Colombina, 7-4-27. Barcelona: Vicenç Colonia, 1435. Desconegut, Thesaurus medicamentorum, compilat 1401 [?] - 1435 ad quem.
Note Donat que les columnes només tenen assenyalat el marge esquerre, la mida que indiquem correspon a l'espai entre el primer i el darrer rengló de la caixa.

Al verso del darrer foli, al capdemunt, es van transcriure les paraules: “Jhs. O emoltes bondats”.

A. Griera proposava per al còdex una data de finals s. XIV, que no sembla concordar amb la filigrana del paper.
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067002.html vist 2014-02-28
References Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Facsímil: Microfilm del ms. 5-4-29 de la Biblioteca Colombina. Llibre de concordances de Jaume March (1991)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 77
Tractat a: March et al. (1921), Diccionari de rims 5-6 , n. M
Internal Description Number of texts: 9