Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1741
Authors Jaume March
Titles Llibre de concordances
Diccionari de rims
Date escrit: 1371
Text Type Prosa i vers
Associated Works texid 3067 Jaume March, Sí·m fay amor magresir los espòndils, escrit 1371
texid 3066 Jaume March, Dreyt e raysó ha mos .v. sens forçats, escrit 1371
texid 4290 Jaume March, Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba, escrit 1371
texid 4291 Jaume March, S·a Déu plagés que m'hagés format beyl, escrit 1371
Note hi havia un exemplar en poder del rei Martí l'Humà “lo qual comença en vermello ‘Presentacio et Prolech' e en lo negre ‘dreyt e rayso ha mos .v. senys' e faneix ‘per germana per caval sor' ”
Subjects POÈTICA
MÈTRICA
References Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval , n. 96.4 (4a-4d)
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 417 , n. 23
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  1748
City, library and call number Sevilla  Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral 5-4-29
Copied 1371 - 1425 [?]   
1476 - 1500 (textos afegits del final)   
ID no. of specific copy cnum 1112 BITECA
Location ff. 2-34v
Incipits - Explicits rubr.: [2] Libre de concordançes de Rims e concordans appellat Diccionarj e prjmerament tracte deles vocals e apres deles mudes seguent lorde del A.b.c.
rubr.: [2ra] En ba.
text: C3Olomba | Comba | Atomba | Tomba ... [32vb] … Ans la supley quella demj nos tulla | Sino seram del tot mortal la playa
rubr.: [33] Presentacio e prolech del libre de concordançes appellat diccionarj ordenat per en Jacme March aistancia del molt alt e poderos senyor en Pere per la gracia de deu Rey darago e fou fet en lany .M. ccc. lxxj.
prol.: [D]2Ret e raho amos .v. senys forçats | E mon senyor acuy me son donats ... [33v] … Ens do honor de vostres enemjs | Ez en apres .C. anys en paradjs
rubr.: [34] Prolech e destinacio de Rima e de consonança leyal
prol.: [P]2Er ço com mon dictat tracta de diccions sonans e consonans per mills donar a entendre a aquells quj no ho saben ... fare destinccio de Rima que es per ço com axi matex mon tractat es de Rims
rubr.: Que es Rima
text: [R]2Jma es fi de paraula semblant al altre en vna o en dues sillabas ... [34v] … trobarets diffarencia enlo tractat quj es enles diccions seguents en lo ljbre
Note al f. 1, guarda preliminar de paper antic, es va anotar: “Jacme March. Arte de Rimar en Catalan. escrito en el año de 1371 de orden de el Sr Rey D. Pedro de Aragon”. El pròleg va al final del text


Copy 2 BITECA  manid  1137
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 239
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 1113 BITECA
Location ff. 114-184
Title Libre de concordances appellat diccionari
References March et al. (1921), Diccionari de rims 6-8 , n. Ms. B


Copy 3 BITECA  manid  2116
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/13405
Copied 1681 - 1700   
ID no. of specific copy cnum 2565 BITECA
Location ff. 170-204
Incipits - Explicits rubr.: [170] Presentacio de prolech del libre de concordances appellat | Diccionari ordenat per en Jachme March, a instancia | del moltalt é poderos senyor en Pere per la gracia de Deu | Rey de Aragó: E son feyt en lany M.CCC.LXXI. | Autor Jacme ó Jaume March ... E son feyt en lany M.CCC.LXXI. Autor Jacme ó Jaume March
intr.: Dreyt é rayso ha mos sinch sens fortats | E mon senyor acuy me suy donats… Prolech é distinccio de Rima é de consonança leal ... [170v] … Eus do honor de vostres enemis | Es en apres de cent ans Paradis
prol.: Per ço com mon dictat tracta de diccions sonants è consonants ... [171v] … axi com yan tro-|barets diferencia en lo tractat qui es en les diccions seguents en | lo libre
tit.: Libre de concordanes de rims consonants appellat | diccionari: Et primerament tracta delles vocals finals | é apres delles mudes
text: [172ra] Colomba | Comba | Atomba ... [204] … Ans la supley quella de mi nos cuylla | Sino seram del tot mortal la playa. | Jacme March
References March et al. (1921), Diccionari de rims 8