Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1741
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call Number 1112
Title Artes bene | moriendi || Tractatus | de accentu || F. de Malla | sermons
Copied 1411 - 1500   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 146 (= III + 5-160 + III) (la numeració barreja números aràbics i llatins i està feta a tinta)
Collation 17/5 216 318 416 520 612 710 86 912 10-1112 126+1 136
Page Layout 2 columnes (ff. 74-101)28 línies (f. 6 = f. 2 mod.)
Size pàgina 206 × 146 mm (f. 6 = f. 2 mod.)
caixa 145 × 100 mm
columna 130 × 40 mm (ff. 74-101)
Hand humanística cursiva diverses mans, de mitjan segle XV
Watermark carro de dues rodes amb radis en creu (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429)
carro de dues rodes amb radis en aspa (al f. 104) (semblant a Briquet 3527, Perpinyà: 1412)
carro de quatre rodes (semblant a Valls i Subirà 1342: 1427)
àncora (als ff. 54-83, 89-94, 100-103) (semblant a Briquet 430, Perpinyà: 1420)
Pictorial Elements Calderons en vermell (entre els ff. 17-22 i f. 37r)
Rúbriques en vermell (f. 37r)
Other features Justificació: pautat tabeliònic (als ff. 5-115v)
Justificació: a mina de plom (als ff. 116-160 (obra de Felip de Malla))
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: només se'n conserven tres, centrats a la part inferior, dos dels quals estan guillotinats
Condition manquen els ff. 1-4, 10, 16, 35-36, 52-53, 102, 105, 110 i 112-115; hi ha un segon f. 57, foliat per una mà posterior i en llapis, com a 57 bis; un bocí del foli 161 es troba mal relligat entre els folis 154 i 155. De fet, avui el bocí ha estat restaurat i tenim un foli sencer en blanc entre els ff. 154-155; els folis de guardes són moderns
Binding antiga, pell sobre cartó
History of volume Adquirit 1960-02
Previous owners Desconegut   Barcelona 1960-02
Associated persons Altres a les anotacions marginals s'esmenta a: García Melendo de Castejón de Ayala (Mosén)
;: Joan Miguel
;: Joan Navarro Valls
i: Domingo Garsias
Associated MSS/editions manid 1737 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 465. 1401 - 1500. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
Note manuscrit adquirit a Barcelona el febrer de 1960. Notes marginals abundants en llatí i castellà, entre elles: un esborrany de carta a una dama copiat capgirat al verso del darrer foli. També s'hi troben proves de ploma i notes de lector degudes a la mateixa mà del copista, que sovintegen des del f. 120 fins al final de l'obra. Segons J. Perarnau (notificació personal a la Biblioteca del 31 de gener de 1976), el subtítol que al f. 138 atribueix el segon sermó (de difunts) a Felip de Malla, així com les notes marginals als dos sermons esmentats, són de la mateixa mà que ha escrit les notes marginals de l'exemplar manuscrit del Pecador remut (BdC, ms. 465, 1a part)
References Facsímil: Microfilm del ms. 1112 del Monestir de Montserrat. Art de ben morir i Felip de Malla (1991)
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 353
Catalogat a: Olivar (1969), Els manuscrits litúrgics de la Biblioteca de Montserrat 132-4
Internal Description Number of texts: 5