Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1740
City and Library London BITECA libid 1017 The British Library The British Library
Collection: Call Number 11450a27(2)
Title of volume POESIAS | CATALANES | DE FENOLLAR | JOAN MORENO | Y | JAUME GAÇULL | VALENCIA | 1561
Imprint València 1561
Joan d' Arcos
Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: 8 + II + 52 + II
Collation A-G8 H4
Size pàgina 144 × 93 mm (f. A ii)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition entre els folis impresos vuitè i novè s'han insertat dos folis en blanc. Els quaderns signats “A” i “B” estan mal ordenats: a i, a viii, b i, a ii- a vii, encara així, no manca cap foli (Mahiques)
Binding moderna, en pell, amb tall tintat de vermell. Llom amb cinc nervis i ferros daurats
Previous owners (in chronological order) La tour de Babel (a l'interior de la coberta: “MAISONNEUVE Cie 15, quai Voltaire, à Paris, A LA TOUR DE BABEL (anc. maison TH. BARROIS”)
Note exemplar que inclou el Procés de les olives, seguit del Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors, tots impresos a València en 1561 per Joan de Arcos. Una nota al verso de la primera guarda indica qui ha estat l'autor de la relligadura: “BOUND BY J. MACKENZIE de SON”
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal