Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1738
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/2094 | Antic I-2094 | Antic 118-9 | Antic I-2194 | Antic I-1662
Title MALLA | Memor | DEL | Pecador | EN | Lemosin | EN | […] 1483
Printed Girona ,  1483-11-17  for Mateu Vendrell   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 165 (= 1 + 10 + [1-153] + 1)
Collation a12 b-p10 q6 r8
Page Layout 2 columnes46 línies (f. 3)
Size pàgina 251 × 186 mm (f. 2)
caixa 207 × 141 mm
columna 207 × 67 mm
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: espais en blanc o lletres minúscules a l'espai per a les caplletres, llevat de la primera
Condition s'ha perdut el primer foli; folis restaurats amb una capa protectora, la restauració, però, no ha pogut impedir que algunes paraules del text no es puguin llegir
Binding pergamí amb restes de les tanques de cordill
Previous owners Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781)   1699 a quo - 1781 ad quem
Pedro Caro y Sureda, 3r. Marqués de la Romana [?]   1866 a.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1739 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 6 Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
Note podria tractar-se de l'exemplar del Marqués de la Romana. Exemplar amb anotacions marginals a ploma
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000107223&page=1 vist 2014-08-06
References Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1:593 , n. 3732
Tractat a: Malla et al. (1981-86), Memorial del pecador remut 1:54-4 , n. C
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 69-70 , n. 67
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1216
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 31
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 388
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 389
Catalogat a: Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 14
Tractat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 10548
Internal Description Number of texts: 1