Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1725
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 1103 | Antic R.L. 283 -catàleg- R.3.6 -llom-
Title B. Lul. tabula general[is]
Copied 1391 - 1410 (Obrador) by Guillem Pagès (Soler)  by Desconegut (Soler)     
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 76 (= I + 3-76)
Collation 15/6 25/0 38 42 5-712 86/5; reclams horitzontals, ajustats al marge inferior dret
Page Layout 2 columnes36 línies (f. 5ra)
Size pàgina 256 × 186 mm (f. 5)
caixa 190 × 134 mm
columna 190 × 60 mm (f. 5ra)
Hand gòtica molt acurada
Pictorial Elements caplletra amb orla (de tres unitats de pauta i a dos colors) al f. 3; la resta d'inicials són en vermell i blau, de dues unitats de pauta; els calderons alternen aquests dos colors i els títols van en vermell
State justificació a mina de plom, amb línies de guia per als renglons; als marges es veu encara el règim complet de perforacions que serviren per traçar-les. Primera línia en blanc
Condition en bon estat malgrat algunes taques d'humitat, manquen dos folis a l'inici i del f. 4 arrencat, ha quedat només un petit bocí; el f. 74v és en blanc. El darrer foli, enganxat a la coberta del darrera duu escriptura en català que només es pot llegir parcialment. Manca la segona part (que ha estat retallada) del segon quadern. Foliació antiga en xifres aràbigues a ploma, amb tinta molt fluixa, esmenada i suplerta modernament en xifres aràbigues i a llapis
Binding cobertes de pergamí flexible
Associated MSS/editions manid 1653 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 l. Guillem Pagès, et al., 1291 [?] - 1350 [?]. Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1653 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 l. Guillem Pagès, et al., 1291 [?] - 1350 [?]. Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
Note al capdamunt del primer foli “núm. 18”, probablement antiga signatura del còdex. El f. 74 amb ratllades. El copista copià les taules aprofitant la justificació del text, però en acabar la seva feina, ell o un altre copista posterior decidí de substituir-les per altres distribuïdes a quatre columnes (es pot advertir l'existència de la primera còpia per les restes de les taules antigues ratllades als ff. 19v i 30v). Alguns folis amb extensa glossa marginal en llatí. Exemplar fora de consulta, digitalitzat (gener 2008)
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001039
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Soler (2006), “Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Soler Llopart (2004), “L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians”, Studia Lulliana
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 156 , n. 1103
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 179-80
Catalogat a: Domínguez Bordona (1954), Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona 84
Catalogat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 8
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 175 , n. XXIX
Internal Description Number of texts: 2