Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1721
Authors Ramon Llull
Titles Vita coaetanea
Vida coetània
Vida i actes de Ramon Llull
Vida de mestre Ramon
Date escrit: Paris 1311-08 - 1311-09 (Llull DB)
escrit: Paris 1311-09 [?] (Fidora et al.)
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Atribució: Tomàs le Myésier [?](Moll)
Subjects BIOGRAFIA
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. IV.47
Editat a: Llull et al. (2013), Vida de mestre Ramon
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 219 , n. 189
Editat a: Llull et al. (1989), Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) 11-50
Editat a: Llull et al. (1948), Obras literarias 41-77
Editat a: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 3-24, ed. 5-22
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:198
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 31-54
Tractat en: Bové (1915), “La vida coetània segons lo ms. del Museu Britànic. Assi deuall se saguex la vida e actes del Reuerend mestra Ramon Lull”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1692
City, library and call number London  The British Library Add. 16432
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 1089 BITECA
Location ff. 24v-31
Incipits - Explicits rubr.: [24v] Assi deuall se saguex la vida e actes del Reuerend mestra Ramon lull. Ihesucrist
text: A10 honor gloria laor e magnificencia de nostro senyor deu Jhesucrist. lo Reuerente e digne de gran memoria mestra Ramon llull del Regne de Mallorques jnstat e sollicitat vna e moltes veguades per alguns seus deuots ... [31] … e en la Ciutat de Mallorques de hon ell era nadiu dela qual cosa reporta gran preu e honor la dita Ciutat. Deo Gracias
colofó: ffinito libro sit laus et gloria xristo. Amen
References Bové (1915), “La vida coetània segons lo ms. del Museu Britànic. Assi deuall se saguex la vida e actes del Reuerend mestra Ramon Lull”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona


Copy 2 BITECA  manid  2731
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa 99-V1-6
Copied 1601 [?] - 1620 [?] Francesc Montaner i Font     
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)   
ID no. of specific copy cnum 12659 BITECA
Location ff. 217-222