Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1717
Authors Ramon Llull
Titles Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus
Liber de Affatu
Affatus
Date escrit: Napoli 1294-04-17
Text Type Prosa
Subjects FILOSOFIA MORAL
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.12
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 164 , n. 56
Reproducció: Llull (1998), El sisè seny (fotografies del Cod. Hisp. Cat. 60 de München)
Editat a: Dagenais (1976), “Lo Sisen Seyn: Ramon Llull's Theory of Communication”, 167-205
Editat a: Perarnau i Espelt (1983), “Lo sisè seny, lo qual apel·lam affatus de Ramon Llull. Edició i estudi. En apèndix, edició del també lul·lià Liber de locutione angelorum”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:191
Editat a: Llull et al. (1933), Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC
Ed. parcial en: Probst (1912), “Caractère et origine des ideés du Bienhereux Raymond Lulle (Ramon Lull) [tesi]”, 332-4
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1641
City, library and call number München  Bayerische Staatsbibliothek Cod. Hisp. 60
Copied 1301 - 1350 (Perarnau)   
1401 - 1500 (Probst)   
ID no. of specific copy cnum 1077 BITECA
Location ff. 93ra-101rb
Incipits - Explicits acc.: [93ra] Deus ab vertut dela tua sanctedat comensam a ensercar lo .vjen. senyn lo qual apelam Efatus
text: A3 ensercar senyn no conegut per los antjcs en sercadors deles coses naturals ede lurs secrets ... [101rb] … es estada feta a el per los antjcs en sercadors de verritat en les coses naturals car tant de temps ha estat no conegut
colofó: Fenit es aquest tractat enla cjutat de napols En lanyn dela encarnacio de Mil e .cc.xc.iiij enla vespra de pascha lo qual tractat es conpilat a Glorja e a honor de nostre seynor deus amen


Copy 2 BITECA  manid  1628
City, library and call number Roma  Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi 1/71
Copied 1476 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 1078 BITECA
Location ff. 53-56
Incipits - Explicits text: [53] Per colps en la qual audibilitat ... [56] … les coses naturals car tant de temps ha estat no conegut
colofó: Fenjt es aquest tractat en la ciutat de napols en lany de la incarnacio M.cclxxxxiiij. en la vespra de pasca lo qual tractat es compilat a gloria e a honor de nostre seyor [sic] deus ... a gloria e honor de nostre senyor deus
Condition acèfal
References Llull et al. (1933), Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC xx-xxi