Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1716
Authors Ramon Llull
Titles Proverbis de Ramon
Date escrit: Roma 1296 [?]
Text Type Prosa
Subjects LITERATURA
PROVERBIS
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.26
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 171 , n. 69
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:193
Editat a: Llull et al. (1928), Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits 1-324
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1729
City, library and call number München  Bayerische Staatsbibliothek Cod. Hisp. (Cat.) 59
Copied 1341 - 1360   
   
ID no. of specific copy cnum 1076 BITECA
Location ff. 2va-80rb
Incipits - Explicits índex: [2va] Dela taula dels prouerbis de Ramon. De nom. I ... [4vb] … Pena. CCC. Finita est tabula
acc.: [5ra] Deus ab uostra uertut. Comensen los prouerbis de Ramon
pream.: C8Om prouerbi sia breu prepositio ... [5rb] … E cascuna part departim en .C. Robriques. e cascuna Robrica en .xx. prouerbis. Dela Primera part daquest libre. Eprimerament del nom de deu. j.
text: C3Ar deus es ens complit es lo seu nom complit ... [80rb] … Dela pena que sostens per iusticia, loa e beneix nostre seynor deus
epíleg: De la fi dest libre. F3Eni Ramon sos prouerbis en roma ... que ha fetz per samor
colofó: Finito libro sit laus et gloria christo. Hic liber est scriptus qui scripsit sit benedictus. Non uideat christum quisquis furabitur istum
Condition incomplet
Note pròleg incomplet


Copy 2 BITECA  manid  2291
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa 102-V2-1/3
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)   
ID no. of specific copy cnum 12654 BITECA
Location ff. 1-2
Condition fragment