Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1713
Authors Jaume Mas
Titles Notes sobre el Testament del Pseudo-Llull (Llull DB)
Notes sobre el Testament pseudolul·lià (Sciència.cat)
Date escrit: 1501 - 1525 ca. (Sciència.cat)
escrit: 1501 - 1600 (Llull DB)
Text Type ProsaTractats científics o tècnics
Associated Works Introducció a: texid 2152 Pseudo-Ramon Llull, Testament alquímic (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
Subjects ALQUÍMIA
TRACTATS
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Mas, J.I
Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3098
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1959
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 289
Copied 1501 - 1550 (ff. 1-197) Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir)     
Tarragona [?] (f. 203v), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205) Joan Josep Vela [?] (Cifuentes)     
ID no. of specific copy cnum 2499 BITECA
Location f. 2r-v
Incipits - Explicits text: [2] nota que diu remon luj que quant tu vulles crear la pedra que no prenges dels primes elaments nj dels deres car los prjmes son molt simples e los deres son masa grosos ... [2v] … e sens aquella n[o] fill asi es lo secret que val mes que dines de traure a fora quj es ver mercuri de proprietat a .16. pratica