Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1705
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call Number Vat. lat. 10734
Copied 1426 [?] - 1460 [?]   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 306 (= 4 + i-cclxxxxij + 9) (una foliació moderna impresa al marge inferior exterior en color blau i una altra d'antiga en xifres romanes al marge superior)
Collation tots els quaderns són de vuit bifolis
Page Layout 31 línies (f. iiij)
Size pàgina 297 × 218 mm (f. iiij)
caixa 165 × 122 mm
Hand gòtica
Watermark carro (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429, var. Genova: 1429-33, Barcelona: 1451, Catania: 1453)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell; al f. 297 (= cclxxxxij) hi ha una gran caplletra P en tinta marró i vermella ocupa gairebé tot el foli
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Altres: al tall central, en tinta, "Ray#mundus Lullus"
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: visibles als marges
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: decorats, alguns desapareguts per acció del relligador
Signatures: restes de signatures de quadern
Condition alguns forats d'insectes; són en blanc els ff. 297v fins al final. El darrer quadern no té el bifoli interior de pergamí, del qual encara en roman un taló. Errades a la foliació: repetit el f. cc
Binding moderna, en mitja pell i cartró; al llom “Vat. lat. 10734” i escuts (Benet XV a la part superior i Franc. Casetta a la inferior); al tall “Raymundus Lullus”
Previous owners Vicente Far   (ex-libris al f. 1v: “Aquest libre es deen Vicent Far”)
Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca   1585 (mort) (hom ratllà el nom de l'ex-libris anterior i escrigué: “anto beluer”)
Joan Riera (Fra), OFM   (nota en llatí al f. 297v: “Jhs. Die prima mensis decembris anno a nativitate .M.dco.xvj. Demandato magnificorum dominorum juratorum presentis Regni Majoricarum fuit extractus liber hic […] fratis Joannj RIera doctori Theologo […]”)
Benedictus XV, Papa [1914-09-03 - 1922-01-22]   (duu el seu escut a la relligadura)
Associated persons Altres duu a la relligadura l'escut de: Francesco Casetta
Note Entre els ff. 124-125 moderns (ff. cxx-cxxi ant.) un bocí de paper encartat amb una nota latina de mà posterior. Als marges afegits de copista i algunes senyals de lectura
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.10734 vist 2017-07-13
References Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 8:368
Catalogat a: Vattasso et al. (1914), Codices Vaticani Latini. Codices 9852-10300 173-4
Tractat a: Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 93
Internal Description Number of texts: 1