Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1704
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 1010 | Antic R.L. 16
Title B. Llull de Contemplacio
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 331
Collation es fa difícil establir la col·lació, degut a les característiques de la relligadura. No hi ha reclams i els quaderns semblen de 12 o de 14 folis
Page Layout 2 columnes28-30 línies
Size pàgina 290 × 212 mm (f. 2)
caixa 199 × 167 mm
columna 199 × 75 mm (f. 2ra)
Hand cursiva
Watermark balança balances
Pictorial Elements Altres: caplletres en vermell, verd, blau i groc; els calderons alternen blau i vermell; pocs epígrafs, la major part afegits per una mà posterior en vermell; talls jaspiats en vermell
State justificació a punta seca. No s'aprecien perforacions i la primera línia està escrita
Condition incomplet, amb taques d'humitat i perforacions de bibliòfags. Foliació antiga en xifres romanes tallada pel relligador
Binding pergamí flexible, deteriorada a la part superior del llom
Note al f. 1 està escrit: “En este volumen á soles estan los dos primers llibres de contemplacion en Deu y axí falten los tres ultims”. La mateixa mà que d'aquesta nota també copia les rúbriques d'alguns capítols i n'enumera la resta
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000979
References Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 137-8 , n. 1010
Catalogat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 130
Tractat a: Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Catalogat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Tractat a: Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits
Internal Description Number of texts: 1