Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 1699
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2198
Ofici dels teixidors de seda
Capítols de l'any 1465 (23-6-1465)
City, library and call number New York Hispanic Society of America
HC397/578
Copied 1401 - 1600 1501 - 1550 f. 60-70 (Faulhaber) 1501 - 1510 f. 37-38 (Faulhaber)
Location in MS or Edition ff. 6-9 prel. + 1-10v
Incipits and explicits índex: [6 prel.] TAVLA de tots los Capitols Ordinacions statuts que en lo present llibre se contenen [f. 6v prel.] Capitols vells ... [9 prel.] … y quatre Dines fol. 24
rubr.: [1] Crida dels Capitols dels Texidors. de Seda
pref.: A3ra oiats que us fan saber los molt honorables justicia e iurats de la Ciutat de VAlencia ... daqui auant per ley al dit offici son del tenor seguent
rubr.: Dar senyal per portar al dit offici
text: P5Rimerament suppliquen vostra alta senyoria que per vos molt alta senyora sia proueit ... [10] … no sien tenguts pagar o donar cosa alguna
índex: PER tal los dits honorables justicia ... [10v] … E per los lochs e Cantonades acostumats dela dita Ciutat hauia publicat la damunt dita Crida
Note a la taula hi ha afegits de mà posterior a la còpia
References García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo 527-8