Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1698
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de santa Maria
Date escrit: Montpellier [?] 1290 (Fidora et al.)
escrit: 1290 - 1292 [?] (Llull DB)
Text Type Prosa
Note hi havia un exemplar a la biblioteca del rei Martí rubr. “Maria mare de Deu”, inc. text “Questions diffinicions”, expl. “Qui scripsit sit benedictus”
Subjects MARIOLOGIA
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.7
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 162 , n. 49
Editat a: Domínguez Reboiras et al. (2005), Das Buch über die heilige Maria / Libre de sancta Maria (katalanisch-deutsch)
Tractat en: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:190
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1155-242
Editat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 431 , n. 123
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 7


Copy 1 BITECA  manid  1720
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Biblioteca Pública de l'Estat 1002
Copied 1391 - 1410   
ID no. of specific copy cnum 1043 BITECA
Location ff. 1-160v
Incipits - Explicits acc.: [1] Maria mare de Deu uerge gloriosa ... lo qual apellam per uostra amor libre de sancta Maria
prol.: Del prolech Q7uestions diffinicions lausors oracions ... [9] … entencio eximples per honor de nostra dona
tit.: De bondat
text: D4ona lausor dix lermita nostra dona es bona don uos deman que es bondat ... [160v] … e amor he membrança e conexança de nostre senyor iesuchrist e de maria dona sancta Maria. Deo gracias. Amen
References Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits , n. Ms. base de l'ed.


Copy 2 BITECA  manid  1668
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/11559
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)   
ID no. of specific copy cnum 7240 BITECA
Location ff. 126-128
Incipits - Explicits text: [126] Perseueranca es ço per que bontat granea poder elos altres perseueren / en ço que son ... [127v-128] … aiuda es esforcar coses freuols e donar los compliment Daco que desigen | Alba es comensament de resplendor e fi de tenebres
epíleg: Raymundus mundus preciose laudis ... [128v] … Et facta eius intellexerunt
Condition fragment
Note fragment, inclou vint-i-una definicions


Copy 3 BITECA  manid  2291
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa 102-V2-1/3
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)   
ID no. of specific copy cnum 12653 BITECA
Location f. 2
Condition fragment


Copy 4 BITECA  manid  1207
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Capitular de Barcelona Cod. 6 (I)
Copied 1430 - 1439 (Pere Bohigas)   
1439 ad quem (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 3233 BITECA
Location ff. 106v-107
Incipits - Explicits rubr.: [106v] Raymundus Lulli
text: Ffou una Regina quj era molt sancta e amaua molt la gloriosa verga marja e per la gran amor que li hauja hauja humjliada tant sa volentat ... [107] … e dona bon eximpli a tots los Reys deles sues encontrades e visch en lahor e glorja dela humjll verge marja per molt temps
References Transcripció a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 10-1


Copy 5 BITECA  manid  1207
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Capitular de Barcelona Cod. 6 (I)
Copied 1430 - 1439 (Pere Bohigas)   
1439 ad quem (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 3222 BITECA
Location ff. 97v-98
Incipits - Explicits rubr.: [97v] Ramon Lull
text: Era .i. clerga fill de .i. pobre home lo quall ere de baix afer e aquest fill hauja .i. esgleya obtenguda quj valia .M. lliures de renda lo clerga vanja la renda dela sua sgleya tots anys e staua hon li playia honradament ... [98] … allegant lo decret quj diu quj per vicarjum serujetur etc.
References Transcripció a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 9-10


Copy 6 BITECA  manid  1694
City, library and call number Vaticano (Città del)  Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. lat. 10036
Copied Ciutat de Mallorca [?], 1615 - 1617 (Galmés)   
ID no. of specific copy cnum 2079 BITECA
Location ff. 76-195 (fol. mod.)ff. 71-190 (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [76] Jhesus Christus Maria
rubr.: Maria mare de Deu Verge gloriosa per entencio De vos loar, honrar, pragar, \amar/ e conexer, començam aquest libre lo qual appellam per vostra Amor libre de sancta Maria
rubr.: Del prolech
prol.: Questions, diffinitions, lausors, oracions, entencions, son los fonaments de aquest libre ... [82] … e recomptant entencio eximples per honor de nostra dona
rubr.: De Bondat
text: Dona Lausor dix lermita nostra dona es bona don vos deman que es bondat ... [195] … questions / e est aço a gloria e a honor e a reuerancia e amor he amembrança e a conexença de nostre señor Jesuchrist, e de nostra dona santa maria. | Deo gracias Amen


Copy 7 BITECA  manid  1977
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 397
Copied 1870 ca. - 1909 ad quem (mort del transcriptor) Mateu Obrador i Bennàsar     
ID no. of specific copy cnum 3103 BITECA
Location ff. 1-340
Incipits - Explicits rubr.: [1] Libre de Sancta Maria Rubriques dels xxx capitols
tit.: [2] Maria Mare de Deu verge gloriosa, per entencio de vos loar, honrar, pregar, amar e conexer, començam aquest libre, lo qual appellam per vostra amor libre de Sancta Maria
prol.: Del prolech. Q5uestions, diffinicions, lausors, oracions, entencions son los fonaments daquest libre ... [19] … faent l'ermita questions a Lausor e a Oracio, e recomptant Entencio eximples per honor de nostra dona
text: [20] De bontat. Dona Lausor, dix l'ermita, nostra dona es bona: don vos deman ¨que es bontat? ... [340] … E tot aço a gloria e a honor e a reuerancia e amor he membrança e conexança de nostre senyor Jhesu Christ e de nostra dona Sancta Maria. Deo gracias Amen