Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1695
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call Number 1024
Title les oracions de Ramon
Copied 1401 - 1450   
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 69 (= i-xlii + 43-69) (primera foliació gòtica cursiva, realitzada per una mà del s. XV, a l'angle superior extern del recto en xifres romanes, només parcialment visible) ff.: 69 (= i-xxij + 23-69) (segona foliació gòtica, en xifres romanes, a l'angle superior extern del verso de cada foli, coetània a l'anterior però més petita) ff.: 69 (= 1-16 + 18-32 -aquest 32 repetit en dues fulles consecutives- + 32-69) (foliació del s. XVI, en xifres aràbigues, al mateix lloc que la primera)
Collation 1-816; amb reclams verticals al marge inferior intern, el del primer quadern de la mà del copista i al segon, d'una mà coetània; els altres, d'una mà del s. XVI, potser del mateix relligador -normalment tallats per la cisalla-
Page Layout 19 línies
Size pàgina 194 × 138 mm (f. 1)
caixa 121 × 78 mm
Hand gòtica formada
Pictorial Elements caplletra inicial bipartida, blava i vermella, amb decoració de filigrana a ploma, senzilla (f. 1); la resta de caplletres alternen blau i vermell, les primeres amb decoració afiligranada a ploma, molt senzilla; algunes rúbriques en vermell; calderons blaus i vermells i inicials de paràgraf safranades
State pauta amb línies de guia per als renglons; les perforacions es poden veure encara al marge inferior
Condition volum en bon estat. El darrer foli -el 69- té el número 70 ratllat
Binding antiga, humanística, de cuir sobre fusta, amb restes de les tanques metàl·liques, un xic desgastada als angles
Previous owners Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902)   1902
Note correccions esporàdiques al marge, del mateix copista. Una mà del s. XVII-XVIII escrigué al peu del f. 69r: “De Doctrina y art de amar Deu cap. 38 part 13 vltima”. Al marge, una mà diferent anotà: “en Mallca (aquesta paraula ratllada després i superposada “Barcelona”) 1299”; la mateixa mà, sobre el verso, que romangué en blanc, escrigué: “Finit es aquest libre de orations e de doctrina de amar a deu en la ciutat de Barcelona en lany mil docens noranta nou lo qual fonch fet a requesta del molt alt noble señor en jaume Rey de Arago e de la molt alta dona Blanqa muller sua que dixeren a Ramon que fes aquest llibre que fos doctrina e ensenyament per la qual aquells qui no saben pregar deu lo sapien pregar e aquells qui deu no amen molt lo qual desitgen amar molt, lo sapien molt amar, e encara que sapien honrar e seruir nostra dona Sta Maria”; la mateixa mà, sobre l'incipit, al f. i: “lull fecit per dona blanca Reyna de Arago” i també afegí als marges superiors, la part corresponent al text i, als marges externs, del capítol. Altres mans dels ss. XV-XVI feren proves de ploma, en particular als ff. ir, 68v i 69v. Hillgarth afirma, sense donar-ne però cap argument, que el ms. procedeix de Mallorca
References Tractat a: Martín Pascual (2004), “Reproducció del Llibre d'oracions de Ramon Llull, ms. Montserrat [text electrònic a Internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 311-2
Tractat a: Hillgarth (1959), “Una biblioteca cisterciense medieval: La Real (Mallorca)”, Analecta Sacra Tarraconensia 133 , n. 189
Tractat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxiv-xxxv
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 181 , n. XLIII
Tractat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 2:486-7 , n. Ms. base de l'ed.
Facsímil: Microfilm del ms. 1024 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Llull, Llibre d'oració (Date?)
Internal Description Number of texts: 1