Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1694
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call Number Vat. lat. 10036
Title Ray#mundus Lullus
Copied Ciutat de Mallorca [?] ,  1615 - 1617 (Galmés)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 313 (= III + 1 prel. + 1-308 + I) (fol. antiga, en xifres aràbigues al marge superior)ff.: 317 (= III + 1-313 + I) (fol. moderna en xifres aràbigues, feta amb caràcters tipogràfics)
Collation 14 214 3-710 86 91 10-2110 2216 238 2416 258 2618 2710 288 29-3012 318 323
Page Layout 1 columnes (f. 2)2 columnes (f. 275)
Size pàgina 312 × 217 mm (f. 2)
caixa 260 × 110 mm (f. 2)
caixa 260 × 160 mm (f. 22)
caixa 270 × 180 mm (f. 275 (-304))
columna 270 × 75.15.85 mm
Hand itàlica cursiva
Watermark creu llatina dins d'una llàgrima
creu llatina dins d'una llàgrima, a sota les inicials A M i dins de la llàgrima, al costat dret de la creu, la lletra C
creu llatina dins d'una llàgrima, a sota les inicials “A D” i dins de la llàgrima, al costat dret de la creu, la lletra “C”
creu llatina dins de llàgrima, a sota les inicials 'Ì i una sigma
Pictorial Elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: pautat tabeliònic
Reclams: horitzontals al marge inferior de cada pàgina
Condition l'espai en blanc dels ff. 16v-17v, 46-48, 73v-75, 195-197v i 276-279 de la foliació moderna ha estat marcat amb la paraula "vaccat". Després dels ff. 44 i 70 de la foliació antiga segueixen respectivament els ff. 44a-44b i 70a-70b, numerats posteriorment a llapis. Tinta corrosiva als quaderns centrals
Binding en pergamí flexible, amb tires per lligar-lo; enquadernació reforçada amb un foli de pergamí procedent d'un manuscrit llatí
Previous owners Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats   1617 ca. (probablement es tracta d'un dels còdex tramesos a Roma, al síndic per a la causa de la canonització, Fra Joan Riera)
Joan Riera (Fra), OFM   1617 ca.
Associated persons Firma als ff. 309-313 hi ha una certificació notarial, d'ésser aquesta còpia exacta d'un exemplar manuscrit que es conservava el 1615, i la signa: Mateu Nebot, notari
Firma i ho certifica també: Joan Baptista Mulet, notari
Note Sobre la tapa de davant s'ha escrit a ploma, “Continentur libri Raymundi lulli Pij heremitti | Primo lib. desconort […] | Jtem lib. plant dela Verge maria no 15”
References Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 12 , n. D6
Catalogat a: Vattasso et al. (1914), Codices Vaticani Latini. Codices 9852-10300 394-6
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 55
Internal Description Number of texts: 10