Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1689
City and Library London The British Library
Collection: Call Number Add. 16431 | Antic 692.b.; 655c; 145.e; 145D
Title LIBRO | SPIRIT. | PORTVG. || MUS. BRIT. | JURE EMPT. | 16431 | PLUT. | CXLV. C.
Copied Mallorca (regne) ,  1401 - 1500 (Beltran)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 145 (= I + 1-143 + I) (foliació moderna)ff.: 145 (= I + iii + i-lxxx i 81-109 + 30 s/n + I)
Collation a-l10 m12 n10 o8
Page Layout 22 línies (f. 5)
Size pàgina 217 × 155 mm (f. 5)
caixa 139 × 85 mm
Hand semi-gòtica molt acurada
Watermark mà amb estrella (a la major part del volum)
cap amb estrella (als quadern b, d, e)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell i blau de tres (la inicial d’obra), dues i una unitats de pautat, sense decoració, amb lletretes de guia
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau a la primera obra; la resta en vermell
Tocs de color al Desconort les lletres inicials de vers són safranades i la numeració marginal d'estrofes va en tinta vermella
Other features Justificació: a punta seca, en un color lila-vermell assenyalant fins als marges les dues línies verticals i la superior de la justificació
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: s’observen perforacions a les línies de caixa verticals, als marges superior (dues), inferior (dues) i extern (una, a la part superior, damunt de la línia horitzontal cap al marge)
Reclams: no
Signatures: alfanumèriques, a ploma al marge inferior (lletra més xifra en romans)
Condition exemplar de taller, en bon estat de conservació, amb els marges dels folis una mica gastats per l’ús del manuscrit i amb taques d’humitat. Foli 143r en blanc. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues, de la biblioteca; una segona, en xifres romanes i a tinta vermella, del rubricador
Binding del Duc d'Altaemps. En fusta, mitja pell de color vermell enfosquit, amb escut heràldic gravat sobre la pell a les dues cobertes anterior i posterior, i títol al llom també gravat en daurat. Es conserva dins d’una capsa de la biblioteca
History of volume Adquirit 1847-01-07
Previous owners Vicent (P.) (Floruit 1550)   1552 [?] (f. 143v: “A. 1552 […] agost ma dona lo present libre lo pare don Vicent any 155[2?] que siges la salut de salua consiensia apartet de mur mira dos [?] y fug dels com de mortall \colp/ […] o sobre scrit aconsella salamo ab tals com te aconpenyaras tal faras…” (lletra humanística))
Miquel Laneres   (f. 3: “Aquest libre es den miquel [?] Laneres…”)
Ascanio Colonna, Cardenal [1586]  
Roberto Giovanni Angelo, Duc d'Altaemps   (f. 1: “Ex codicibus Joannes Angeli Ducis ab Altaemps (tatxat tot el nom) Libro spirituale in Lingua Portughese”)
Luigi Maria Rezzi, 6è. Principe di Sismano [1835]  
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat a Payne & Top al gener de 1847 (nota al foli 1 mod. a ploma, com en la resta dels exemplars comprats a aquests llibreters: “Purchased Payne & Top | Jan.7 1847 | (Rezzi Collection)”). Segons nota de la llibreria, formava part de la col·lecció Rezzi. Al f. 2 hi ha diverses anotacions de mans dels ss. XV i XVI (hom pot llegir les dates 1551 “an lomes de octubre | dia de (esborrat) (…) del emperador per anar aco… plesenet a Deu age sen victori (…) lo amperador Cor… any 1551 quant (…) lo sobredit”). Correccions marginals del mateix copista amb lletra com la del text o amb una altra més cursiva; altres correccions posteriors
References Soriano (2009), Inspecció personal
Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 56
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d13
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 217
Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 98
Internal Description Number of texts: 3