Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1688
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call Number H 8 inf.
Title Horae B. M. Virginis
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau) by Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull)     
1526 a quo by Joan Malbec (Soler)     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: X + 1-123 + II (en xifres aràbigues)ff.: I guarda moderna en blanc + I-IX (foliats a llapis, al IVr comença la taula) + 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4-123 + 1 s/n + I
Collation [*]4/3t 14/5 25/6 312 414 5-912 1014
Page Layout 28 línies (f. 4)19 línies (f. 5)
Size relligadura 210 × 145 x 45 mm (al pla anterior)
pàgina 197 × 140 mm (f. 4)
caixa 148 × 107 mm (f. 4)
pàgina 198 × 140 mm (f. 5)
caixa 128 × 100 mm (f. 5)
Hand gòtica la mateixa mà que copià el Ms. de Munic Cod. Hisp. (Cat) 67 (ff. 5-123) (Galmés)cursiva del segle XVI (ff. 1-4v)
Watermark carro de dues rodes amb els ardis en aspa (ff. 52 i 73)
lletra “R” (ff. 8-117) (semblant a Briquet 8968, Firenze: 1410, var. Lucca: 1414, Pistoia: 1414-23)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Calderons en vermell
Calderons alternen blau i vermell (a partir del f. 51)
Caplletres: a l’interior del text trobem majúscules destacades de cos més gran que el text, que alternen blau i vermell; les inicials ocupen dues unitats de pauta, alternen blau i vermell, amb una senzilla decoració filigranada en color de contrast, vermell o en un color que avui sembla marró i que podria haver estat morat (com es veu encara al f. 60v)
Caplletres: la primera caplletra ocupa tres unitats de pauta i fa escaleta (les altres només ocupen dues), les inicials alternen blau i vermell amb decoració senzilla en vermell o morat clar); les lletres de guia són visibles gairebé sempre (a partir del f. 51)
Tocs de color vermell a les majúscules (a partir del f. 51)
Altres: els reclams estan emmarcats en un requadre vermell
Other features Justificació: els ff. 1-4 són pautats a punta de plom, i els ff. 5-123 a punta seca
Perforacions: rodones, delimiten les línies mestres del pautat
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals situats a la dreta del marge inferior, emmarcats en un requadre vermell
Signatures: de quadern alfanumèriques que comencen a veure’s al segon quadern (j, k, l, l, m, n, o, p, q), no en queden restes al primer plec del volum, que hauria de ser el plec “h” i fan pensar que s’han perdut al començament al menys els quaderns a, b, c, d, e, f, g (set plecs de 12 folis cadascun, si considerem l’extensió dels conservats, suposen la pèrdua de 84 folis)
Condition Folis molt bruts per l’ús. Manuscrit acèfal, que està desordenat (el primer plec s’ha de llegir seguint l’ordre: 11, 12, 7, 8, 9, 10, 5, 6) i és incomplet (manca text entre el f. 6 i el que li segueix per ordre de lectura, el f. 13 i un foli entre els actuals 14 i 15). Una nota manuscrita adverteix del desordre. El f. 24v duu a l’angle exterior extern el núm. 23, com si hagués estat desubicat (de fet el f. 24 està subjecte per un taló). El f. 50v és en blanc. Es veuen folis reforçats amb talons, i els ff. 1-3 es troben molt esbocinats. Les guardes anteriors, a excepció de la primera, són numerades amb les xifres "i-ix", i la primera guarda posterior amb la xifra "i". Els ff. 1-3 són numerats a llapis, i els ff. 4-123 a ploma
Binding en pergamí sobre cartó amb restes d’un bocí de paper enganxat al centre de la coberta anterior, i que ha estat arrencat (no és possible llegir-hi res); sense cap títol a la coberta; al llom no hi ha res escrit, només hi ha una etiqueta enganxada al marge inferior, en pell verda amb la vora daurada amb el número 8 gravat en també daurat i corresponent a l’actual signatura
Associated persons Anotacions de: Giuseppe Antonio Sassi, erudit (opià la taula dels ff. IVr- IXv: Index contentorum in hoc codice)
Associated MSS/editions Mateix copista que: manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
Mateix copista que: manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
Mateix copista que: manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
Mateix copista que: manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
Mateix copista que: manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateix copista que: manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1634 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57. 1401 - 1420. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
Note Ens constava que al llom hi havia el títol "Horae B. M. Virginis", però en la darrera visita a la biblioteca (2016/06) no es veia res escrit al llom, només hi ha una etiqueta enganxada al marge inferior, en verd amb el número 8 gravat en daurat i corresponent a l’actual signatura.

De les deu guardes anteriors (1 + I-IX), a la primera de les numerades amb xifres romanes hi ha anotada la signatura actual "H | 8. Pte INF."; al verso de la tercera, la mateixa mà del s. XVII anotà el títol de l’obra i la seva signatura: "Raymundi Lulli Hore Beate Virginis & | Script. anno 1313. ut habes pag. 72 | H | 8". Una altra mà (segons el catàleg, la del prefecte de la biblioteca Giuseppe Antonio Sassi) va afegir a partir del f. IV preliminar la taula del volum: "Index contentorum | in hoc codice", inc. Raymundi Lulli prasens codex hoc habet | J. Horas B.M. Virginis materna lingua con-|scriptas…”, expl. f. Xv preliminar “virtute. 116.1.”. Al marge inferior del f. 14v, després de la llacuna, una mà del s. XVI va observar "deficit ipse psalmus integer".

Al f. 123v, en posició horitzontal, hi ha dibuix poc destre que representa un genet armat combatent amb un peó, tots dos armats amb llança i el peó, a més, amb escut. Al voltant dels personatges hom anotà diversos noms: “conte deue|sa” [?] (a l’esquerra del peó, en lletra maldestra), “mosen pero maca” (a l’esquerra del cavaller, amb la mateixa lletra); mentre que una altra mà més acurada va escriure els noms de “mosen canarena, don pero maca, mosen centeles”. Aquesta il·lustració i els noms que l’acompanyen poden referir-se a episodis de la Crònica de Don Pero Maça.

Al recto del foli següent es copia una relació de misses i els seus preus: "Primerament vij missas de la verge maria | Jtem altras .vij. del sant esperit | Jtem .iij. missas dela sancta trinitat | Jtem vna de santa margarita | Jtem vna missa dels apostols | Jtem vna missa dels martirs | Jtem vna missa dels confessos [sic] | Jtem vna missa deles vergens | Jtem .v. missas dela creu per les .v. plagas | Jtem .iij. missas de requiem | [després de dues ratlles horitzontals] | Jtem vn aniversari | Jtem mis [espai en blanc]a | Jtem iii [?] missas de sant miquell" [aquesta darrera anotació en lletra molt maldestra], en una segona columna: “Jtem suma xxjv R.”. Al peu hi ha una xifra escrita: “cccc M lqsur [?] lxx R. viij d".

Al verso d’aquest foli final una mà poc destra ha escrit diverses anotacions i proves de ploma, amb una lletra cursiva quasi gòtica, segurament ca. 1500. Hi ha també una anotació només parcialment llegible “[…] mosen almunja es mort[…]”, que correspon a la mà més acurada que va escriure al verso del foli anterior el nom de “mosen canarena”, si mossèn Almúnia és Bernat d’Almúnia, hem de considerar l’anotació com tardana, car el Senyor de Xeraco era viu encara al 1490. Trobem proves de ploma al f. 50r “Molt magnj” per una mà maldestra, que podria ser la mateixa que apareix als folis finals.

Després del foli preliminar amb el contingut del volum, venen els quatre folis encartats que transmeten el text que manca al començament. Aquests folis copiats al s. XVI (els tres primers esquinçats, el darrer sencer, encolats sobre tires de paper i separats entre ells per un foli en blanc) no s’han tingut en compte per a la col·lació. Segons Soler són de mà de Joan Bonllavi, que intentà completar la part inicial perduda. La foliació moderna del volum (del s. XVI?) comença amb el núm. 4, situat al darrer dels folis preliminars afegits per una mà posterior. El segon quadern és irregular.

References Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció del ms. H. 8 inf de la Biblioteca Ambrosiana de Milà (1991)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d5
Tractat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits xv , n. Ms. M
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 212
Descrit per: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 605-6
Internal Description Number of texts: 4