Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1686
City and Library Andorra la Vella Arxiu de les Set Claus
Collection: Call Number Arxiu de les Set Claus:: Ms. 1 | Antic I Llibre de Privilegis
Copied 1301 - 1500 (volum miscel·lani)   
1351 - 1400 (ff. 33-36 segons Aramon)   
1301 - 1400 (ff. 36-69 segons el catàleg)   
1470 a quo (una anotació amb aquesta data al f. 41v)   
1401 - 1500 (ff. 70-85 catàleg)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 161 (= IV + 153 + IV) (Beltran)
Size relligadura 303 × 220 mm
Watermark foren estudiades per Oriol Valls i el material resta al seu arxiu
Condition foliació moderna (1991); n'hi ha una d'antiga del s. XVII; guardes modernes. Tot el volum és de paper, llevat del bifoli format pels ff. 1 i 9, que és de pergamí i actualment es conserva separat del volum. Són en blanc els ff. 4v, 9r-v, 12v, 14v, 16v-17v, 91, 94v, 125r-v i 137v; anotacions posteriors ocupen alguns folis deixats originàriament en blanc com els 18v, 24v i 143v
Binding l'antiga relligadura de pergamí fosc i rugós, amb reforços de pell, del s. XVII, avui ha estat substituïda per una de moderna, en pergamí
Other associations MSS or Printed Editions manid 2416 MS: Andorra la Vella: Arxiu de les Set Claus (Arxiu de les Set Claus), Ms. 1 (a). 1401 - 1500. Desconegut, Tristany (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?].
manid 2418 MS: Andorra la Vella: Arxiu de les Set Claus (Arxiu de les Set Claus), Ms. 1 (c). 1401 - 1450 [?]. Desconegut, Picàtrix (tr. Desconegut), escrit 1401 - 1500.
manid 2721 MS: Andorra la Vella: Arxiu de les Set Claus (Arxiu de les Set Claus), Ms. 1 (d). 1431 [?] - 1460 [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
Note manuscrit factici, format per diferents fragments de paper, llevat d'un bifoli en pergamí. La restauració del manuscrit fa complex l'estudi de la seva configuració original i dificulta la reconstrucció de l'estructura original dels quaderns. Segons informació de l'arxivera, el volum era relligat en pell pel sistema d'anar cosint folis i quaderns progressivament i anàrquica (hi ha un vídeo sobre la restauració que permet comprovar aquest punt). Donarem una fitxa de MANID per a cada un dels fragments (còdexs diferents en origen)
References Baraut (1990), “Una traducció catalana del segle XV del primer pariatge d'Andorra”, Butlletí del Comitè Andorrà de Ciències Històriques
Santanach i Suñol (2003), “El Còdex miscel·lani de l'Arxiu de les set claus (Andorra la Vella, Arxiu Històric Nacional)”, Anuario de Estudios Medievales
Santanach i Suñol (2002), “Un notari andorrà de final del segle XV, lector de Ramon Llull”, Studia Lulliana
Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Martínez Gázquez et al. (1995), “Un fragmento del Canon medicinae en el ms. 1 de los Archivos Nacionales de Andorra”, Faventia
Vela Palomares (1995), “La pràctica de l'Astrologia a la Catalunya del s. XV. Estudi i edició crítica dels textos astrològics del Còdex Miscel·lani (Arxiu de les Set Claus. Andorra la Vella) [tesi]”,
El Còdex Miscel·lani (segles XII-XVI). Arxiu de les Set Claus (1995)
Internal Description Number of texts: 1