Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1683
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Cod. Hisp. 61 (a) | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 61; 605 Hisp. 61; O.161
Copied 1391 - 1400 (ff. 1-77 segons Perarnau)   
1401 - 1420 (ff. 78-151 segons Perarnau)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-151 + II (total del volum)ff.: 1-79 (fol. mod. d'aquesta part)ff.: xiij-lxxxx + 2 s/n (fol. ant.)
Collation 112 26/7 310 4-512 618 76 82 914 108 1118 1214 138/4 (abans 9/9)
Page Layout 2 columnes (a tota la part)24 línies (f. 3rb)
Size pàgina 270 × 205 mm (f. 3)
caixa 215 × 153 mm
columna 215 × 68/70 mm
intercolumni 215 × 16 mm
relligadura 280 × 220 mm (coberta anterior)
Hand diverses mans, “notula fere bastarda” (1-77) (Perarnau)gòtica bastarda molt acurada que contrasta amb la que es troba a partir del f. 3
Watermark cérvol rampant (als ff. 1-35) (semblant a Piccard 82599, Arnhem: 1395)
flor amb les lletres “MT” (al centre dels plecs quart i cinquè) (semblant a Briquet 6609, Reggio Emilia: 1392;)
muntanya de tres cims amb antena i creu (als ff. 60 i 77) (Briquet 11719, Sienna: 1401-19, var. Firenze: 1403, Clermont-Ferrand: 1406-29, Ambérieu: 1422, Sienna: 1422-31, Utrecht: 1423, Roma: 1427, Ferrara: 1430;)
àncora (als ff. 78-79)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres indicades amb lletres de guia (la del f. 1ra en vermell)
Rúbriques en vermell, alguns sense realitzar
Calderons en vermell, alguns sense realitzar
Tocs de color tocs de vermell en algunes lletres als ff. 31r-v, 57r, 68r, 71v-72v, 74v
Other features Justificació: a punta de plom, tipus Derolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: fetes amb la punta d’un punxó als angles de les caixes
Reclams: horitzontals centrats. Sense reclam als quaderns primer i sisè
Signatures: al sisè quadern, al verso del primer foli, hom veu al peu la lletra “f”, que podria correspondre a una signatura alfabètica de quadern, que no apareix enlloc més (al mateix marge, una mà més maldestra ha escrit “f g h”, cosa que sembla una prova de ploma)
Condition volum factici, en bon estat, llevat algunes taques d'humitat i brutícia que no afecten el text, de fet, hi ha una marca d’humitat de forma gairebé semicircular al centre del marge inferior que afecta tot el volum. Primer foli trencat i taques d’humitat importants als primers folis, ha patit fongs als ff. 24-25 p. e., i té algunes taques p.e. ff. 16v-18v, etc. Manca un plec preliminar. Doble foliació: antiga en xifres romanes a l'angle superior dret, i moderna en xifres aràbigues. És en blanc el f. 79. Errades a la foliació: salta el f. xxv, lxxi (per lxxii). El primer dels dos fulls finals duu una taula del volum, el segon és en blanc i no podem establir la seva relació. Aquests dos folis duen una filigrana diferent de la dels anteriors
Binding de la biblioteca palatina, en pell marró sobre cartó fort, amb filets gravats en sec al voltant dels plans i als entrenervis; 5 nervis també decorats amb filets. Una mica deteriorada en el llom i les cantoneres. Guardes de paper contemporànies a la relligadura
History of volume Adquirit 1803
Previous owners Mannheim: Biblioteca Palatina   ( X.1632) 1761 ca. - 1803
München: Bibliotheca Regia Monacensis   1803 a quo (al recto del primer foli de text i al verso del darrer trobem el segell en tinta negra on dins d’un òval es llegeix “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS/editions Continuat en: manid 5079 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (b). 1401 - 1420. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Continuat en: manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
Other associations MSS or Printed Editions manid 5079 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (b). 1401 - 1420. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Note a la part superior del llom, etiqueta de paper antiga amb la signatura “Cod. hisp. | 61” i a l’inferior altra etiqueta més antiga amb la signatura “O | 161”. Alguns afegits del copista als marges, p.e. f. 23ra, anotacions marginals en tinta molt tènue i lletra cursiva al f. 46va. Proves de ploma al recto del f. 79. Dins del volum hi ha una fitxa de paper amb les anotacions següents: “605 Hisp. 61 | f. 1-31: a catal. | f. 32-57: cl (catal.) | f. 58-77 : ck (catal.) | f. 78-151 : b (catal.)”. Al capdemunt del primer foli del text, a llapis, s’afegí la referència a l’edició: “Editio Satzinger tom. VI tract. IX. fol. 14”.

Volum factici format per tres unitats, la primera correspon als sis primers quaderns i les altres als quaderns setè al onzè. No tots els plecs tenen una estructura clara: el 7è format per sis folis, essent l'ordre de lectura 78-79, 82, 80-81, 99; el 8è està format per dos folis, i el 13è ara relligat 8/4 abans era 9/9 (segons Perarnau), també presenten problemes els plecs 10è i 11è; entre els actuals ff. 81-82 es veuen dos talons que duen al mig la costura d'un centre de plec, podrien ser la primera part del plec 83-84, que hauria quedat desplaçat; el f. 99 està relligat a l'inrevés, de manera que l'ordre recte-verso està invertit; també estan relligats incorrectament els ff. 103-104 (Santanach). A la tercera part del factici no es copia cap text d'interès per a BITECA
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:65-71 , n. 11
Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 28-9 , n. Ms. A
Catalogat a: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 90 , n. 605 (cita 4 obres: Libre de Déu, Libre de conexença de Déu, LIbre del és de Déu i Doctrina pueril)
Internal Description Number of texts: 4