Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1679
City and Library Marseille L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale
Collection: Call Number 1095 | Núm. de registre 200048 | Antic φ.b.34 | Antic R1252
Title MANUSCRIT | CATALAN
Copied València [?] (Brunel) ,  1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)   
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)   
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)   
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)   
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis pp.: 1-278
Page Layout 26 ? ? Línies (p. 3)28 ? ? Línies (p. 7)21 ? ? Línies (p. 23)34 ? ? Línies (p. 29)28 ? ? Línies (p. 45)29 ? ? Línies (p. 49)30 ? ? Línies (p. 57)31 ? ? Línies (p. 79)34 ? ? Línies (p. 147)35 ? ? Línies (p. 159)25 ? ? Línies (p. 161)
Size pàgina 212 × 140 mm (varia a les diferents parts del volum)
pàgina 209 × 137 mm (p. 3 primera unitat)
caixa 133 × 108 mm (p. 3)
pàgina 211 × 139 mm (p. 7 segona unitat)
caixa 153 × 95 mm (p. 7)
pàgina 211 × 140 mm (pp. 29 tercera unitat)
caixa 151 × 90 mm (p. 29)
caixa 150 × 85 mm (p. 49 quarta unitat)
pàgina 210 × 135 mm (p. 57 cinquena unitat)
caixa 155 × 112 mm (p. 57)
pàgina 211 × 140 mm (p. 161 cinquena unitat)
caixa 155 × 95 mm (p. 161)
Hand diverses mans dels segles XIV i XVsemigòtica de mitjans del s. XV (pp. 1-4 i 180-183 text de Llull)semigòtica del primera quart del s. XV (pp. 5-21 i 221-240 V. Ferrer)semigòtica molt cursiva del s. XV (p. 22 fragment sobre els Mags)semigòtica força cursiva de la primera meitat s. XV (p. 23)semigòtica de mitjans s. XV (pp. 27-43)semigòtica irregular i vacil·lant, potser d'un copista d'edat avançada, amb dificultat per mantenir l'horitzontalitat de les línies (pp. 44-48) semigòtica de mitjans s. XV (pp. 49-54 i 151-156)semigòtica amb trets de bastarda de la primera meitat del s. XV (pp. 55-78, 81-144 i 253-273)semigòtica vacil·lant irregular i cursiva de meitat del s. XV (pp. 79-80, 149-150 i 275-277)cursiva del s. XV (pp. 145-148)cursiva gòtica molt regular i personal (pp. 157-160)semigòtica del s. XV, librària i molt acurada (pp. 161-174 i 189-219)cursiva del s. XV (pp. 175-179)semigòtica librària del s. XV (p. 184)semigòtica librària semblant a l'anterior, però menys acurada i sense decoració en vermell (p. 185)semigòtica molt acurada de la segona meitat del s. XV (pp. 186-188 i 274)cursiva gòtica del s. XV (pp. 245-251)
Watermark roda martiri de santa Caterina (pp. 181-182 text de Llull)
pelegrí inscrit dins d'un cercle, que no es distingeix bé (pp. 5-26 text Vicent Ferrer)
Pictorial Elements primera unitat: rúbriques en vermell i caplletres filigranades, de quatre unitats de pauta al f. 1 i de deu unitats al f. 180 en vermell; segona unitat sense decoració, però amb fragments subratllats en vermell; a les pp. 161-174 i 189-219 inicials de paràgraf i cites llatines subratllades en vermell i a la p. 184 calderons en vermell. A la p. 253, s'ha dibuixat el bust d'un frare dominicà en vermell i negre. Un altre dibuix molt maldestre, que ocupa tota la p. 278, representa una figura humana
Condition volum factici amb diverses foliacions, ja descrites per Lieutaud: “La primera y mes antiga foliació es feta ab tinta roja en la punta de dalt de las planas y comprén 251 fulls, lo que senyalaria la pérdua de la meytat del manuscrit primitiu: la segona feta en tinta negra, com totas las que segueixen y á mitja plana, evidencia uns 201 fulls; la tercera arriba á la xifra 137. La quarta y última, feta per naltres es una paginació de dret y revès cada full y comprén 278 planas del primer manuscrit” (p. 18). Primera unitat: ff. 1-2 (= pp. 1-4) i manca a les pp. 180-183 amb text de Llull, les pàgines 179 i 184 que romangueren en blanc, foren aprofitades més tard per copiar-hi textos de divers contingut. Segona unitat: ff. xxv-xxxv i i-xi (pp. 5-25) Vicent Ferrer i folis reaprofitats originalment en blanc (pp. 22-26), a les pp. 22 i 23 es copià el fragment sobre els Mags i el Cant de la Sibil·la. Tercera unitat: f. cxvj i xii (p. 29)-cxviij i xxiiii (p. 54) textos de Vicent Ferrer i folis sobrers, en blanc inicialment, les pp. 44-54 després aprofitades. Quarta unitat: ff xxvj (p. 55)-xxxvii (pp. 77-78), xxx (p. 79), xxxi (p. 85)-xxxxviii (p. 99), l (p. 103)-lxxix (p. 160); cinquena unitat: cxxxii (= p. 79)-cxli (p. 97) i cxcj (p. 253)-ccj (p. 273), cxlv a tinta vermella (p. 79)-cliiij (p. 97) i ccxxix (p. 253)-cclj (p. 277). Ens trobem davant d'un manuscrit miscel·lani i factici, que ha perdut molts folis i es troba malmès pels corcs. De més a més, es distingeixen fragments facticis escrits per la mateixa mà, ben segurament derivats d'un mateix manuscrit, però intercalats entre folis escrits en lletra diferent. Són en blanc les pp. 24-26, 234 i 244. La p. 252 tan sols té una línia escrita, que també es veu ratllada. Igualment, el text de la p. 246 ha estat ratllat. Els fulls de Llull són folis solts, restes d'un manuscrit acurat. Els de Vicent Ferrer són restes d'un manuscrit de còpia molt acurada, però sense decoració
Binding mitja relligadura del s. XIX, gastada probablement no duia relligadura quan fou adquirit per la biblioteca
History of volume Adquirit 1875-11-15 “acquis 105 vente Borg.” anotat a llapis a l'interior de la coberta
Previous owners Vicent Esteve (Fra), altre Vincentius Stephani   (a la p. 253 es veu escrit: “De frare Vicent Esteve”)
T.-J. Bory, Alcalde de Marseille   1875 ad quem (fou adquirit per la ciutat en la venta dels bens de l'antic alcalde)
 
Associated Texts Conté a les pp. 129-134: texid 5372 Desconegut, Sermó llatí sobre la Cananea “quam per vbut” [sic], escrit 1300 - 1500 [?] llatí
Conté a la p. 49: texid 5373 Desconegut, Oració en llatí, compilat 1450 - 1550 [? llatí
Note Volum en curs de revisió.

Volum factici: primera unitat: pp. 1-4 i 180-183 justificació a punta de plom, amb la primera línia escrita i sense perforacions visibles; segona unitat: pp. 5-26 i 221-240 sense cap mena de justificació; tercera unitat: pp. 27-54, sense cap manera de justificació; quarta unitat: pp. 55-160 i 253-273 sense justificació; cinquena unitat: pp. 161-178 i 187-220 justificació a punta de plom, sense restes visibles de perforacions.

A la p. 277 llegim: “Divendres en la nit a xiiii de febrer entre v e sis o. feu un seyal en lo cel de foch”. Volum format per cinc unitats codicològiques diferents, la primera amb fragments de Llull, la segona, la tercera i la cinquena amb sermons de Vicent Ferrer amb els espais que romangueren en blanc reaprofitats per copiar altres textos; la quarta conté textos afegits posteriorment. La primera unitat podria ser restes d'una còpia de tarrer rebutjada per haver deixat en blanc la p. 179 (recto d'un foli) i la p. 184 (verso del foli que duu paginació moderna pp. 183-184).
References Facsímil: Microfilm del ms. 1095 de la Biblioteca Municipal de Marsella (1995)
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. 1095 de la Biblioteca Municipal de Marsella (2008)
Vist per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Descrit per: Brunel (1934), “Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille contenant des sermons catalans”, Bibliothèque de l'École des Chartes
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 34 , n. i1
Tractat a: Miret i Sans (1912), “Sermonari català de Marsella”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Descrit per: Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309-10
Tractat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber
Internal Description Number of texts: 49