Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1670
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Cod. Hisp. (Cat.) 64 | Antic O.200
Copied 1351 - 1400 (Perarnau)   
1401 - 1500 (catàleg)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-130 + Iff.: I + i-[cxxx] + I
Collation 1-320 46 5-720 84/-
Page Layout 45 línies (f. 2)39/48 línies (Perarnau)
Size pàgina 222 × 150 mm (f. 2)
caixa 152 × 87 mm
pàgina 224 × 151 mm (Perarnau)
caixa 153 × 90 mm
relligadura 232 × 155 mm
Hand gòtica dues mans gòtiques, nòtula cursiva (Perarnau)
Watermark fruita pera (als ff. 5-123,) (Briquet 7329, Draguignan: 1359, var. Grenoble: 1361, Montpeller: 1361)
Pictorial Elements Caplletres: generalment de dues unitats de pauta, alternen vermell i blau; també es veuen algunes caplletres filigranades en vermell i morat alternant; lletres de guia visibles al marge
TÍtols en vermell
Calderons alternen vermell i blau
Il·lustracions algunes lletres duen figures dibuixades als pals; figures geomètriques en vemell, al marge o a dins de la caixa d'escriptura; grotescs a ploma, p. ex. una figura humana banyant-se al f. 43
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: en alguns folis, perforacions rodones molt poc visibles, dues al marge inferior i dues més al marge del tall vertical
Reclams: horitzontals amb decoracions, localitzats al marge inferior dret
Condition volum malmès per la humitat, restaurat l’any 1979 segons una etiqueta enganxada a l’angle inferior intern de la coberta posterior: “Nr. 1473 Ausgang: Nov. 1979 | I. Schäden: [en blanc] | II. Behandlung: [en blanc]”. Estan molt mutilats els ff. 105, 107-109, 116-118, 124-130, afectant la lectura del text. Els quaderns 1-3 i 5-8 tenen el bifoli exterior i l’interior en pergamí, la resta en paper; el quadern 4 és tot de pergamí. Foli 66v en blanc. Doble foliació: moderna, a ploma, en xifres aràbigues, excepte els folis 105, 107-112, 115-130 que estan foliats a llapis, després de la restauració del volum; foliació antiga en vermell amb xifres romanes. La numeració del f. 130 no es veu, perquè està un poc mutilat
Binding moderna, pell sobre fusta, amb tanca metàl·lica i quatre nervis al llom
History of volume Adquirit 1803
Previous owners Mannheim: Biblioteca Palatina   ( X.1752) 1761 ca. - 1803 (a l’interior de la coberta, al marge inferior, escrit a llapis: “Ex Bibl. Palatina Mannh. | No | VI.1318”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis   1803 a quo (als ff. I i 130v, segell ovalat estampat de la biblioteca règia: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Note poques anotacions marginals. Etiqueta blanca amb la signatura actual enganxada al marge superior del llom, escrit a tinta el numeral (“Cod. hisp. | 64”). A l’interior de la coberta, al mig del pla, afegida a llapis la signatura actual “Cod. hisp. 64” i, a sota, “Früherer Eins mit Pappdeckeln vollständig | zerstört”. Al foli 1, marge inferior extern, novament anotada a llapis la signatura actual. Al verso del foli de guardes inicials, escrita a ploma la signatura antiga “0.201” que ressegueix i corregeix una altra “0.200”
Internet http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00008972/images/ vist 2015-04-20
References Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:80-3 , n. 14
Catalogat a: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 90 , n. 607 (cita l'obra Quadratura e triangulatura de cercle)
Internal Description Number of texts: 2