Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1667
City and Library Roma Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi
Collection: Call Number 1/43 | Antic Arm.5, num.82
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 62 (= I + 2 prel. + 1-57 + 1 + I) (fol. moderna en xifres aràbigues)
Collation 1-510 25/4; reclams horitzontals centrats al marge inferior
Page Layout 2 columnes (ff. 16-57v) 30 línies (f. 3)
Size pàgina 218 × 145 mm
caixa 150 × 95 mm
Hand cursiva
Watermark muntanya de tres cims amb creu
Pictorial Elements títols i caplletres en vermell, algunes lletres safranades
State caixa a punta seca, sis perforcions, primera línia en blanc
Condition els ff. 14v, 52, preliminars i el darrer són en blanc; reforços de quadern
Binding de la biblioteca, en pergamí, moderna
Previous owners Ramon Pujol (Fra), clergue regular   (f. 14, nota de posseïdor, f. 14: “Aquest libre es de fra ramon pujol ermjta de sen honorat”)
Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca   1585 (mort) (ex-libris enganxat a la coberta procedent de l'antiga relligadura: “est beluerij”)
Associated persons al f. 1 prel. una anotació fa referència a: Joan Vic i Manrique de Lara, Bisbe de Ciutat de Mallorca [1573 - 1604]
Note caixes a mina de plom, primera línia en blanc. Al f. 1 prel: “Al molt illustre y molt Reuerent Senor don Joan de Vich y Manrique bisbe de Mallorca y del consell de sa magestat”
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 421
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d8
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 213
Internal Description Number of texts: 2