Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1666
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call Number 7-6-41 | Antic Y-129-7; R. 374
Title REYMUNDI | Lullio Opuscula | Varia | MS. ann. 1425
RAYMUNDI LVLI OPVSCVLA
Raymundi Lullij Opera
Copied 1426 [?] - 1475 [?] (lletra)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 427 (= I + 1-425 + I)ff.: I + 1-2 prel. + i-ccccxiij + 6 + I (fol. antiga)
Collation 13 2-416 512 6-716 8-1014 11-1212 1314 1416 1519 1614 17-1916 20-2114 228+1 23-2412 258 266/7 2712 281 2912 301 31-3216 336; diversos sistemes de reclam i de signatures de quadern, als quaderns 2-14 reclam horitzontal centrat i signatures de quadern alfanumèriques (a… o); quaderns 16-21, reclams en posició horitzonal al peu de la segona columna, arrenglerats amb el marge interior i signatures de quadern alfanumèriques amb els quaderns signats a, b, c, d, e, e [sic] el quadern 21, que correspon a aquesta unitat no duu reclam com tampoc en tenia el 15è, per estar en blanc el darrer foli i alguns plecs duen numerat també el primer foli de la segona part; quadern 25, sense reclam en tenir el darrer foli en blanc i amb els folis de la primera part del plec signats 1-4; quaderns 26-27 i 29 reclam horitzontal centrat al peu de la segona columna, signatures alfanumèriques a, b; quaderns 31 i 32, reclam horitzontal arrenglerat al marge interior del foli, signatures alfanumèriques a, b, c (que correspon al quadern 33, sense reclam, per ser el darrer del volum)
Page Layout 2 columnes (ff. 1-336v, 341r-v, 349-419) 44 línies (f. 6)40 línies (f. 211)38 línies (f. 311)45 línies (f. 349)27 línies (f. 351)37 línies (f. 357)41 línies (f. 382, la pauta té 41 línies però l'escritura en té més)
Size pàgina 295 × 218 mm (f. 6)
caixa 200 × 140 mm
columna 200 × 65 mm
caixa 200 × 150 mm (f. 211)
columna 200 × 67 mm
caixa 187 × 137 mm (f. 311)
columna 187 × 60 mm
caixa 180 × 130 mm (f. 349)
columna 180 × 56 mm
caixa 180 × 127 mm (f. 351)
caixa 185 × 136 mm (f. 357)
caixa 185 × 63/59 mm
caixa 195 × 147 mm (f. 382)
columna 195 × 63 mm
Hand diverses mans semigòtiques, la del primer text català de mòdul més gran que la que segueix amb un text llatí
Watermark lletra “R”
Pictorial Elements rúbriques en vermell; al començament calderons en blau i vermell i inicials en blau i vermell, molt senzilles, les blaves amb decoració a ploma en vermell; l'ús del blau arriba fins al f. 52v, a partir d'aquest punt desapareixen les inicials i només trobem les rúbriques en vermell; entre els ff. 343-348v s'empra també una tinta blau verdosa per decorar un calendari
State justificació a punta seca, amb la primera línia en blanc i línies de guia per als renglons als primers folis de paper, a mida que avança la còpia desapareix el pautat per a les línies; restes de perforacions rodones marcant els límits de la justificació, a prop dels marges. A partir del f. 311 caixa a punta seca amb línies de guia per als renglons a ploma molt fina, justificació molt acurada amb la primera línia en blanc i perforacions com les abans descrites; entre els ff. 357-381 trobem una justificació similar però amb la primera línia escrita i les línies bàsiques traçades a punta de plom. Entre els ff. 343-348 pauta per a calendari a una columna amb glosa al marge
Condition en molt bon estat; són en blanc els ff. 4v, 90r, 172r-v, 210v, 300v, 307-310v, 342r-v, 368r-v i 419v-425v; els tres primers folis són de pergamí i l'actual f. 4 està intercal·lat entre l'i i el ij de la foliació antiga, en xifres romanes, que omet el f. lxxiiii, repeteix els ff. cxxxv, clxj i cccxcv, deixa un foli sense numerar entre els cviij-cix,
Binding en pergamí flexible, amb tires de badana per lligar-lo
Previous owners Hernando Colón, bibliòfil   1534-06-22 - 1539 (price: 204 maravedis) (f. 425v: “Este libro assi encadernado Costo en seuilla .204. maravedies a 22 de Junio de 1534”)
Note algun foli en pergamí. Al capdemunt del llom a ploma hi ha el N. 16, corresponent a una antiga signatura; a l'interior del pla anterior el núm. R. 374 i enganxada a la primera guarda una etiqueta de paper amb menció del testament de Colón (vid el text a MANID 2065). No té anotacions de lectors, però sí afegits marginals de mà del copista
References Reproducció parcial del ms. 7-6-41 de la Biblioteca Colombina. Lògica d'Algatzell de Ramon Llull (2002)
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Avenoza (2002), Inspecció personal
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d30
Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 429-30
Internal Description Number of texts: 3