Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1665
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call Number 8
Copied 1401 - 1500 (Massó primer Ms.)   
1501 - 1600 (Massó segon Ms.)   
Writing surface Paper i pergamí
Leaf Analysis ff.: 60 (= 36 + 24)
Size pàgina 200 × 145 mm
Hand del s. XV (36 folis primers) (Massó)del s. XVI (els altres 24 folis)
Pictorial Elements títols i caplletres en vermell al primer Ms.
Binding pergamí flexible en mal estat
Previous owners Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902)   1902
Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència   (f. 1: “Est Collegii Btae. Mariae Sapientiae”)
Note es tracta de dos manuscrits relligats junts. Aquest llibre no es va localitzar
References Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 94 , n. 760-1
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d18
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 219-20
Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 348
Internal Description Number of texts: 3