Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1662
City and Library Roma Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi
Collection: Call Number 1/22
Title Principia Philosofie
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 95 (= XI + 1-82 + II) (fol. moderna en xifres aràbigues)
Collation 1-416 55/4 64 710; a partir del cinquè quadern no hi ha fulls de pergamí als plecs; reclams horitzontals centrats al marge inferior, restes de signatures de quadern alfanumèriques, però que fa la impressió de no coincidir exactament amb l'estructura actual dels quaderns, cosa que dificulta molt la col·lació
Page Layout 2 columnes (f. 82r) 33 línies (f. 1v)
Size pàgina 220 × 150 mm (f. 1)
caixa 152 × 97 mm
Hand cursiva desacurada (text català)
Pictorial Elements caplletres i epígrafs en vermell, els calderons alternen blau i vermell; caplletra inicial de sis unitats de pauta en vermell i blau amb decoració afiligranada en vermell i lila
State justificació a punta seca, amb la primera línia escrita; perforacions rodones assenyalant les línies mestres de la justificació
Condition a excepció de la primera guarda anterior i de la darrera guarda posterior, totes les altres guardes són antigues. El f. 81 i els 12 folis preliminars són en blanc
Binding posts recuberts de pergamí, moderna de la biblioteca
Note volum en llatí, llevat del text de Llull. Amb anotacions marginals
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (1996), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 420
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d7
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 213
Internal Description Number of texts: 1