Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1658
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Cod. Hisp. (Cat.) 67
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau) by Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull)     
1351 - 1450   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-268 + I (fol. mod. a ploma amb xifres aràbigues, signada per “S” a sota del darrer foli numerat, el 268)
Collation 13/4 2-2212 236/3
Page Layout 29 línies (f. 4)27/29 línies (Perarnau)
Size pàgina 265 × 195 mm (f. 4)
caixa 190 × 135 mm
pàgina 280 × 203 mm (Perarnau)
caixa 190 × 135 mm
relligadura 278 × 203 mm
Hand semblant a la gòtica rodona (Perarnau)
Watermark cap d'unicorn (als ff. 2-267,) (semblant a Briquet 15797, Bologna: 1390, var. Rhijnland: 1392, Firenze: 1393-95, Utrecht: 1394, Pelermo: 1395, Dijon: 1395 i Bofarull 659 del s. XV)
Pictorial Elements Caplletres: senzilles, generalment de dues unitats de pauta, alternant en vermell i blau, algunes amb lleuger filigranat en el color de contrast, vermell i lila (el color lila de les caplletres vermelles és gairebé invisible en algunes d’elles); lletres de guia
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau, alternativament
Other features Justificació: sembla que el pautat és a mina de plom, però la restauració del volum en dificulta la distinció
Ús de la primera línia de la pauta: en termes generals, la primera línia no és escrita, encara que en algun cas la línia d'escriptura es veu trepitjant la línia del pautat
Perforacions: no són perceptibles les perforacions
Reclams: horitzontals al centre del marge inferior amb requadre pintat en vermell
Condition acèfal. Volum restaurat, amb taques d’humitat. A l’interior de la coberta posterior, a l’angle inferior esquerre, etiqueta enganxada de la restauració: “Nr. 5576. Ausgang: Dez. 1969 | I. Schäden: r t v w y za ze zo | II. Behandlung: 3 25 29 31 37 38 40 47”. Té les dimensions característiques del format foli, encara que, segons la ubicació de les filigranes, el format és quart
Binding moderna, en pell marró sobre fusta, amb sis nervis al llom
History of volume Adquirit 1803
Previous owners Mannheim: Biblioteca Palatina [?]   1761 ca. - 1803
München: Bibliotheca Regia Monacensis   1803 a quo (als ff. I i 268v, segell ovalat estampat de la biblioteca règia: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS/editions manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
Note notes contemporànies i posteriors, en lletra humanística (ss. XV-XVI). Mateix copista que el dels Ms. Cat. 52, Cat. 58, Ambr. H.8.inf i Y.117.sup, entre altres. Crides de lectura, p. ex., als ff. 84 i 89v. Etiqueta enganxada al teixell, entre el tercer i quart nervi, amb la signatura actual del manuscrit, numeral afegit a ploma “Cod. hisp. | 67”. Al marge superior de la coberta anterior, signatura del manuscrit escrita a llapis: “Cod. hisp. 67”. A sota, al centre, nota de paper enganxada signada per J. L. Frost (d’acord amb Perarnau, es tracta de Francis Le Jau Frost, autor d’un estudi sobre l’art de contemplació publicat l’any 1903 a Baltimore). La nota diu: “Note on Ms. 678 Cod. Hisp. | Beside the mutilations at the beginning of this Ms. there seem also to be wanting between f. 3vo & 4vo (according to the modern pagination) 4 folios. Cf. Blanquerna, (Valencia 1521), f. 9ro col. 1 & 2, fol. 9vo col.s. 1& 2. F. 10ro+vo cols. 1 & 2- where this portion that is wanting may be found. | J. L. Frost”. El mateix paper, d’altra mà, “In cod. hisp. 67”
References Soriano (2013), Inspecció personal
Reproducció fotogràfica del ms. Hisp. (Cat.) 67 de la Bayerische Staatsbibliothek (2004)
Reproducció del Ms. Munic Cod. Hisp. [Cat.] 67 (1992)
Microfilm del ms. Cod. Hisp. Cat. 67 de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich (1991)
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Llull et al. (1982), Llibre d'Evast e Blanquerna , n. Ms. base de l'edició
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:89-93 , n. 17
Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna , n. Ms. A (base de l'edició)
Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 598-9
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 91 , n. 610
Internal Description Number of texts: 3