Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1653
City and Library Mainz Martinus-Bibliothek
Collection: Call Number 220 l | Antic 220 h
Title Ars generalis | Raymundi Lulii | LArt general de Raymond Lulle
Copied 1291 [?] - 1350 [?] (segona part, text català ff. 1-55) by Guillem Pagès (Perarnau i Soler)  by Desconegut (Perarnau i Soler)     
1701 - 1800 (primera part, , obres en llatí)   
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 67 + 55 + I (folis de guarda inicial i final de pergamí, moderns, contemporanis de la relligadura)
Collation primera unitat: 16 23t2/6 47/4tt 58 612 78 86 94, sense reclams. Segona unitat: 1-412 56 61; amb reclams horitzontals situats al peu i molt a prop del tall, visibles en tots els quaderns llevats del cinquè i del sisè que no en duen; signatures de quadern alfanumèriques visibles només quadern 1 alfanumèriques (ai-avi), alfabètiques al segon (a-f) i alfanumèriques al tercer (qi-qv[i]) i no es veuen a la resta dels plecs
Page Layout 2 columnes (ff. 1r, 4r i 6-55 de la segona unitat) 45 línies (f. 3 de la segona unitat)
Size pàgina 370 × 265 mm (f. 3 de la segona unitat)
caixa 257 × 171 mm (f. 7 de la segona unitat)
columna 257 × 80 mm (f. 7 de la segona unitat)
Hand diverses mans del s. XVIII (a la primera unitat)gòtica molt clara del pas del s. XIII al XIV (a la segona unitat)
Watermark raïm amb les lletres “I C” amb un cor al mig, dins d'un cartutx com a contramarca, (a la primera unitat, visible als ff. 1 i 6 moderns, que formen bifoli, és a dir, al primer plec;)
raïm al damunt de les lletres “M A” separades per quatre boletes situades formant una flor (a la primera unitat, visible al f. 11 modern, als quaderns segon al cinquè i també al novè)
corn de caça penjat, dins d'un escut, al peu les lletres “BV” (a la primera unitat quaderns sisè al vuitè)
Pictorial Elements primera unitat: els ff. 4-5, 12-13, 15, 17-18, 20-22, 25-26, 29 i 33-37 decorats amb tinta de diversos colors, amb textos amplis escrits en vermell i diversos gràfics relatius a l'obra lul·liana, la resta de folis d'aquesta part no té cap mena de decoració. Segona unitat: primera caplletra en or i colors (gris, verd, blau, taronja i rosa), amb decoració vegetal i puntets blancs que decoren el perfil de la lletra, el primer foli està decorat per una orla senzilla afiligranada que envolta i separa les dues columnes, en blanc i vermell; els calderons alternen blau i vermell i les caplletres són de dues o tres unitats de pauta, vermelles o blaves amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast, blau o vermell; les taules estan dibuixades en vermell i les parts que el copista destaca del text van enquadrades també en vermell
State primera unitat: diversos tipus de justificacions, a punta seca, tabeliònica o senzillament guiant-se pel verjurat del paper, generalment amb la primera línia escrita, en cap plec es veuen perforacions. Segona unitat: justificació a punta seca, amb la primera línia en blanc i línies de guia per als renglons; perforacions rodones assenyalant tots els límits de la pauta situades a prop dels talls i al marge extern un règim complet de perforacions que guien els renglons, la darrera doble
Condition el volum disposa d'una foliació moderna, situada a l'angle inferior intern, que no sempre es veu i que numera un dels talons que roman, avui f. 10, però no els altres. Taques d'humitat als folis finals que afecten la lectura del text. La primera unitat està formada per materials que provenen d'orígens diferents, el primer plec té el bifoli interior de pergamí i restes de foliació del s. XVIII, que permet comprovar la pèrdua de 4 ff. en la primera part del plec i de tres a la segona, conservant-se avui només el plec més exterior i, pel que sembla, els dos del centre; de tota manera, algun altre problema havia d'haver en aquest plec car l'antiga foliació no permet reconstruir un quadern regular. Entre aquest plec i el següent hi ha dos talons moderns (que corresponen a la segona part de la guarda i al fons de quadern) i un de paper, que podria ser antic. Al segon plec s'ha tallat la parella del foli de pergamí amb decoració, és un plec amb foliació antiga, ff. 14-25 (= 7-18 moderna); a l'angle inferior intern, al primer foli, duu un número que correspon al de l'ordre del plec dins del volum, com s'han vist també en manuscrits de la BNF, cosa que fa pensar que en algun moment de la seva història aquest manuscrit i els de la BNF van estar junts. El quart plec no duu numerats els talons i ha perdut el foli final; el quart bifoli és de pergamí. Al cinquè plec la foliació antiga (41-47 = 30-37 mod.) posa en evidència la pèrdua de dos folis al començament, que serien en blanc (aquest és el darrer quadern amb numeració d'ordre). Fins aquí podríem considerar una unitat més o menys cohesionada (amb textos en llatí i en francès), on s'han introduït folis de pergamí per servir de suport a les il·lustracions. A partir del sisè plec s'incorporen materials procedents d'un altre còdex, que té unes mides lleugerament menors, i el paper no està guillotinant; tant aquest com el quadern següent d'aquesta part (setè) duen els duen una pestanya amb un número “745”, “746”, que permet obrir el volum al lloc de començament de les obres, aquesta secció no duu foliació antiga i està formada amb un altre paper (llevat del novè quadern on la filigrana canvia). Cadascun d'aquest plecs està dedicat a una obra (totes en llatí). Segona unitat: duu també enganxada una pestanya que ajuda a obrir el volum en el punt on comença l'obra; el f. 55, darrer del volum, és de pergamí més gruixut que la resta i té al verso les senyals d'haver estat enganxat a l'antiga relligadura, com a guarda cautiva. Sembla com si una mà una mica posterior a la que va copiar el text, o bé la mateixa però en una segona represa, va aprofitar el verso del f. 54, que havia romàs en blanc, per copiar el darrer text, aprofitant també una part d'aquesta guarda cautiva (avui exenta). Aquesta part té al marge superior dret una numeració moderna a llapis, que numera 1 el primer foli de l'obra (= f.68 de la correlativa del volum) i arriba fins al f. 55 (= 122 del volum). Són en blanc els ff. 1v-2v, 4v-6v, 7r, 9v, 11r-v, 13v, 15v, 16v, 18v, 19v, 22v, 24v, 26v-28v, 29v, 31v-32v, 38v, 40v, 41v, 42v, 47v-48v, 62v-63v, 66-67v de la foliació moderna
Binding moderna, de fa poc temps, en pell amb tanques metal·liques, de quan es va restaurar el volum
Previous owners Comtessa de la Manresana   (regalà el volum a Salzinger)
Ivo Salzinger, teòleg   1728 ad quem
Mainz: Priesterseminar   1728 a quo (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTHECA Seminarii Episcopalis Maguntini”)
Associated Texts Conté a la primera part conté: texid 5587 Pseudo-Ramon Llull… Introductorium magnae Artis generalis seu Liber de universalibus, escrit 1306-03 llatí
Conté: texid 5589 Pseudo-Ramon Llull, Liber de confessione, escrit 1317-08 llatí
Conté: texid 5590 Ramon Llull, Liber de homine, escrit 1300-11 llatí
Associated MSS/editions Mateix copista que: manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateix copista que: manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
Mateix copista que: manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
Note Manuscrit factici, en part de pergamí (la part catalana) i part de paper amb algun foli de pergamí (la llatina), que obre el volum.

Escasses anotacions marginals, algunes de mà moderna. Al peu del f. 1 mod. es llegeix una anotació en francès que remet a un altre manuscrit: “Voyes lexplication et linterpretation de Cet Art general, En Vn manuscrit Jn Folio Cotte A G, Le Reste Est Explique Et jnterprete. En ce Manuscrit”.
References Facsímil: Reproducció parcial dels Ms. 220h, 220i i 220k de la Martinusbibliothek (olim Priesterseminar) de Magúncia (Mainz) (2004)
Tractat a: Soler (2006), “Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a: Hinkel (2005), “Llull im Priesterseminar”, Raimundus Lullus in Mainz. Annäherung an einen Universalgelehrten
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Soler Llopart (2004), “L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians”, Studia Lulliana
Tractat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Perarnau i Espelt (1983), “Consideracions diacròniques entorn dels manuscrits lul·lians medievals de la “Bayerische Staatssbibliothek” de Munic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 124
Tractat a: García Pastor et al. (1965), Manuscritos lulianos de la Biblioteca Pública de Palma 81
Tractat a: Pérez Martínez (1961), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 189 , n. 1099, 1
Tractat a: Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d29
Tractat a: Gottron (1915), L'edició maguntina de R. Llull. Amb un apèndix bibliogràfic dels manuscrits i impresos lulians de Magúncia 81 , n. 1
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Adició a la Bibliografia dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 739-40
Internal Description Number of texts: 2