Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1649
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call Number O 87 Sup. | Antic P 217 Sup (inventari del s. XVII segons Bdades Ramon Llull) | Antic S. 537 (escrit a ploma i ratllat a l’interior de la coberta anterior)
Title Raymundo Lullo Le figure dell'arte Cabalistica | in Spagnolo
Raymundi Lulli Ars Magna | Lingua Hispanica | Item La doctrina dels Infants
Copied 1451 - 1500 (catàleg de la Biblioteca)   
1401 - 1500 (Base dades Ramon Llull)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: V + 1-95 + II (a llapis i en xifres aràbigues)ff.: V + 1-80 + i-xv + II (als ff. i-xv es veu una foliació antiga a tinta vermella i en xifres romanes)ff.: I-III en blanc, contemporanis de la relligadura + IV-V guardes contemporànies al manuscrit + 1-95 + I guarda antiga + I guarda contemporània de la relligadura
Collation 12 210 3-512 616 718 816
Page Layout 21 línies (f. 3)26 línies (f. 85)
Size pàgina 211 × 150 mm (f. 3)
caixa 137 × 83 mm
pàgina 211 × 149 mm (f. 85)
caixa 154 × 10 mm
Hand gòtica semibastarda (als ff. 1-10) (Perarnau)gòtico-humanística de transició (als ff. 10-61v, 63-80 i 77v-78) (Perarnau) gòtico-humanística de transició, altra mà (als ff. 62, 78v-79v) (Perarnau) humanística (als ff. 79v-80) (Perarnau) humanística (als ff. 81-95v) (Perarnau)
Watermark cap d'home amb tres rínxols antena i estel (als ff. 1-10) (pràcticament idèntica a Briquet 15674 doc. 1466)
cap d'home amb tres rínxols antena i el que podria ser un aspa (motiu difícil de distingir) (als ff. 82-95) (segons Perarnau semblant a Briquet 15674, Lautrec: 1466, però trobem que s’acosta més a Briquet 15688 doc. al 1485)
cap amb un quart de lluna entre les banyes i llengua fora (a les guardes IV-V i als ff. 63 i 80,) (semblant a Briquet 11154 doc. 1479-1482)
cap de bou amb la llengua dora de la boca (als ff. 11-62 i 66-79) (pràcticament idèntica a Briquet 14338 doc. 1459)
mà amb estel (als ff. 65 i 78,) (semblant a Briquet 11154 doc. 1479-1482)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Calderons en vermell (a tot el volum)
Caplletres: les principals de dues unitats de pauta en vermell, caplletres secundàries d’una unitat de pauta en vermell (a la primera unitat codicològica)
Caplletres: en vermell, la principal de 4 unitats de pauta i les altres d’una unitat de pauta (a la segona unitat codicològica)
Altres: sense cap mena de decoració, llevat dels calderons i les claus en vermell del quadre dels ff. 77v-78r (la part que envolta a la segona unitat codicològica)
Caplletres: de 2 unitats de pauta als ff. 81-83, 86v-92v, espais en blanc per a caplletres assenyalades amb lletres de guia als ff. 83v-86, 93-95v (a la tercera unitat codicològica)
Altres: ajúscules safranades i paraules destacades al marge i mots subratllats en vermell (a la tercera unitat codicològica)
Other features Reclams: horitzontals a la part inferior del marge dret (ff. 34v i 46v)
Reclams: verticals en la part inferior dle marge dret (ff. 10v i 22v)
Reclams: la resta de quaderns no tenen reclam, bé perquè originalment els folis finals eren en blanc (i més tard foren aprofitats per escriure altres textos), bé perquè acaba l’obra al penúltim foli i el darrer del quadern 8 i del volum és en blanc
Justificació: planxa de reglar amb línies de guia per als renglons, segons esquema 31 de Derolez (a les unitats codicològiques 1 i 2)
Justificació: punta de plom molt tènue, sense línies de guia per als reglons, esquema 13 de Derolez (a la tercera unitat codicològica.)
Perforacions: se'n veuen, rodones, i als marges del foli, tan sols en algunes ocasions, entre els ff. 1-10 i 81-95; a la tercera unitat es veuen fetes des del recte i pel que fa a les que assenyalen les línies horitzontals les trobem a la dreta i a l’esquerra de la caixa, a prop dels marges
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia del pautat està escrita
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition En bon estat. Es veu algun foli desprès de la relligadura. Foliació a llapis en xifres aràbigues, de la biblioteca. La tercera unitat codicològica conserva una d’antiga, en vermell, i en xifres romanes. Cap de les foliacions del volum té errades. En bon estat de conservació. Es veu algun foli desprès de la relligadura. Són en blanc els ff. 64v, 65r, 66v, 77r i 80v. Volum format per tres unitats codicològiques: 1) quaderns 1-6; 2) quadern 7; 3) quadern 8.
Binding en pergamí sobre cartó
Previous owners Francesc Torrella   (a la quarta guarda anterior, escrit a ploma: “Est francicj Torrella”)
Juan Arce de Herrera (Doctor), clergue secular ?   Roma (podria tractar-se d'un dels llibres presents al seu inventari segons la Base de dades Ramon Llull)
Associated persons Anotacions de: Toni Calaf (Floruit 1565) (f. 76v: "Yo toni Calaf fas ra cort com ha deu del present | mes de dezembre any 1565 vingi de lla|vant per via de bar salona han bun llon|dro del patron garau doy Saffan barquj | en cap de pedre y comansi ha pandra de contar | y des criura. nostro senyor man ca min ha son | sar vici amen")
Note A l'interior de la tapa de davant s'ha escrit "Raymundo Lullo Le figure dell'arte Cabalistica | in Spagnolo". De les guardes anteriors, la primera diu "Raymundi Lulli Ars Magna | Lingua Hispanica | Item La doctrina dels Infants", i a la cinquena guarda es copia: "Lo mon es .j. e es en .iij. coses ço es sensualitat / jntelectuitat / e anjmalitat // materia / forma / e priuacio / son principi de generacio / e corrupcio en los cossors elementats Axi com composicio no pot esser sens materia / e forma / e priuacio / axi simplicitat es en esser / Sens materia e forma / e priuacio / Axi com conposicio no pot esser sens materia eforma e privacio axi sinplicitat es en eser sens meteria e forma e privasio".

Al revers de la guarda V es copia la rúbrica que encapçala el f. 1. Transcrivim també l'inici i el final d'una nota localitzada al f. 76v: "Yo toni Calaf fas sa cort com ha deu del present mes de dezembre any 1565 vingi de llavant per via de barsalona han bun llondro del patron garau den Saffan barqui en cap de pedre y comansi ha pandra de cantar y des criura. nostro senyor man ca min ha son sar vici amen".

El quadern setè inicialment estava pensat com un quinió (ff. 67-76), pautat amb una planxa de reglar (Derolez esquema 31 amb línies de guia per als renglons, la primera línia escrita i les columnes laterals en blanc. Més tard es van afegir quatre bifolis més en la part exterior (ff. 63-66 i 77-80) emprats en part per copiar el quadre (ff. 77v-78r) i els textos que el segueixen per una mà molt semblant a la que copià mà que el text immediatament anterior (al menys el quadre, però en paper sense pautar) i altres textos de Llull, amb lletra més desacurada. Per tant, aquest quadern 3 es una doble unitat codicològica: la part inicial, un quinió, i el quaternió que l’envolta.

Segons la Llull DB, el manuscrit està present en els següents inventaris: Arce de Herrera, Juan (XVI, 2ª meitat, només se suggereix, no s'afirma taxativament que es tracti del seu núm. 58) i Milà Ambrosiana, P 217 Sup (XVII): 18.1.

El Toni Calaf que vol aprendre d'escriure segons deixà escrit al f. 76v, podria ser la persona que va recopiar alguns textos al volum, p. e. els del f. V prel.

I] I: lo mon es .j. e es en .iij. coses ço es sensu|alitat / intelectuitat [sic] / e anjmalitat.

II] materia / forma / e priuacio / son principi | de generacio / e corrupcio / en los cossors | elementats [sic].

III] Axi com composicio no pot eser sens | materia / e forma e priuacio / axi sim|plicitat es en esser / sens materia | e forma / e priuacio.

[Podria ser un extracte del Llibre de contemplació en Déu de Llull.]

IV] [còpia feta per una altra mà del text III, podria ser la de Toni Calaf quan ja ha après a escriure, tot i que el tipus de lletra és molt diferent]: Axi com conposicio no pot esser sens materia eforma | epriuacio axi sinplicitat es eneser sens meteria [sic] efirna | epri vasio.

V] Vv [reprodueix el text de la pàgina següent del f. 1r]: Senyor deus ab ta gracia / sabiesa / e amor comença lart [brne ? ratllat] | breu [que ratllat] la qual es ymatge / e semblança delart magna | que axi es jntitulada / Deus ab la tua sobirana per|feccio / comença lart genera / e derrera.
References Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Artus (1969), “The Tradition of the Ars Brevis”, Estudios Lulianos 160 , n. 1
Tractat a: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 606-7
Internal Description Number of texts: 6