Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1648
Authors Pseudo-Ramon Llull
Titles Testamentum
Testament
Date escrit: London 1332 ante quem (Cifuentes)
traduït: al català 1332 a quo (Cifuentes)
traduït: al llatí a partir del català London 1443-06-06
refòs: 1455-03-07
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Lambert (Floruit London 1443)
Revisor: Johanni Kirkeby, Doctor
Associated Works texid 11447 Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?]
Note Es tracta d'una obra trilingüe, en llatí, català i francès. Johanni Kirkeby revisà la versió llatina i catalana feta per Lambert, a partir d'una còpia anterior i aprofità per extractar fragments de la traducció francesa (en dialecte anglonormand) que afegí com a glosses al text (Cifuentes)
Subjects RELIGIÓ
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. MP I.61
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 234-7
Editat a: Pereira et al. (1999), Il “Testamentum” alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College, 244 1-515
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:201
Tractat en: Singer (1928), “The alchemical Testament attributed to Raymond Lull”, Archivo di Storia della Scienza (Archeion)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  1635
City, library and call number Oxford  Corpus Christi College Library and Archive ms. 244
Copied England (nació), 1455-03-07 d. - 1500 (colofó del Testamentum)   
ID no. of specific copy cnum 901 BITECA
Location ff. 1-81
Incipits - Explicits prol.: [1ra] D10eus qui gloriose omnipotens existis. incipimus et in scriptis redigere volumus scienciam et artem ... car ara es temps que les diffinicions daquella nos deuem propasar
rubr.: DE la diffinicion de cest art e qualle chosa est theorik et la practique / Rubrica prima
text: L2Osi ens reals estants en lurs primordials e succedents principis done a conexar la natura
colofó: Translatum fuit presens Testamentum de lingua cathalonica in latinam anno gratie 1443 sexto Junii per Lambertum ... et finiui anno gratie 1455, secundum computacionem romane ecclesie mensis marcij, die vii incompleto, hora quasi vndecima ante meridiem
Note alterna la versió catalana amb la llatina; també hi ha fragments en francès


Copy 2 BITECA  manid  1952
City, library and call number Cambridge  Parker Library at Corpus Christi College 112
Copied 1501 - 1574 ad quem (data mort primer posseïdor)   
1490 - 1525 (James)   
1501 - 1600 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 1635 BITECA
Location pp. 85-358 (Soriano)pp. 85-371 (Bohigas)
Incipits - Explicits acc.: [85] D5eus qui gloriose omnipotens existis incipimus et in scriptis redigere volumus sienciam et artem ... car ara de temps que les diffinicions daquella nos deuem propasar
rubr.: De la diffinition de cest art e qualle chosa est theorik et la practique / Rubrica prima
text: [D esmenada] Los ens reals estants en lurs primordials e succedents principis done a conexer la natura dels cors ... [358] … in presens testamentum cum Cantilena que sequitur
colofó: Explicit Testamentum Translatum fuit presens testamentum de lingua Cathalonica in latinam Anno gracie .1443. sexto junij per lambertum (…) et et finiui Anno gratie .1455. secundum computacionem Romane ecclesie mensis marcij die septimo in completo hora quasi vndecima ante meridiem.
Note Perarnau no l'esmenta. La “D” inicial està esmenada, afegint al seu interior una “L”


Copy 3 BITECA  manid  1630
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Ashmole 1483
Copied 1501 - 1600 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 1634 BITECA
Location f. 4 prel.
Incipits - Explicits rubr.: [4] Alphabeta librorum in hoc uolumine contentorum. Alphabetum theorice
text: A. Significat Deum. B. 4 elementa elementata. C. Vapores compositos […] D. Aygua clara composita de les dites uapors ab condensatio de lur natura ... O. Spiritum. P. Animam
Condition fragment