Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1647
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call Number 11 (Biblioteca March) | Antic 4/61
Copied 1491 - 1520 (Mahiques)   
1491 - 1510 (Pérez Martínez)   
Pisa ,  1307-01 [?] (ff. 1-13 Art breu segons Alós-Moner)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-73 + II (foliació moderna a llapis amb xifres aràbigues; no tots els folis estan numerats)
Collation 13/5 25/talons 310 46/talons 5-712 88; reclams horitzontals sota la segona columna
Page Layout 2 columnes36 línies (f. [9]ra)
Size pàgina 265 × 200 mm (f. [9])
caixa 182 × 148 mm
columna 181 × 66 mm
Hand gòtica librària del x. XV
Watermark muntanya de tres cims (f. 15,) (s'acosta a Briquet 11674, Grenoble: 1382)
Pictorial Elements els primers folis duen inicials de tres unitats de pauta, inicialment dibuixades a ploma i posteriorment en vermell amb poca traça, calderons en vermell. A partir del f. 14v queden simplement els espais per a les caplletres, i les lletres de guia. Les rúbriques han estat escrites en una data posterior al text del volum, i no són en vermell
State justificació a mina de plom; en unes ocasions la primera línia és escrita, i en d'altres trepitjada; no s'observen perforacions
Condition acèfal, amb fulls despresos, trencats (afectant a la lectura del text per exemple de les quatre darreres línies de les dues columnes del f. 1) i amb taques d'humitat. La segona obra té foliació pròpia, feta a llapis, modernament, 1-[60] tot i que no numera la taula (1-51). Manquen folis entre els actuals 13 i 14. El f. 73 actual està mal col·locat, aniria a continuació del 68 actual
Binding antiga, en pergamí; es veuen els forats d'antigues tanques
Previous owners Ciutat de Mallorca: Col·legi de Montisió   (a la segona guarda a ploma: “Collegij Balearis Montis Sion Soc. Jesu”)
Note aquest manuscrit està dipositat actualment a la Biblioteca March de Palma de Mallorca. A la segona guarda, a prop del marge inferior, està escrit: “Art Breu del B. Remon Lull en romans lemosi”
References Soriano (2008), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Artus (1969), “The Tradition of the Ars Brevis”, Estudios Lulianos 160 , n. 3
Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 112 , n. 828-9
Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 10
Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 73 , n. VIII
Internal Description Number of texts: 3