Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1642
City and Library València BITECA libid 1019 Biblioteca Històrica [Universitària] Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/253 | Antic 92-1-5
Title of volume Dr ROIG | LLIBRE | DE | CONSELLS
Imprint Barcelona 1561
Jaume Cortey
Writing Surface Paper
Format 8au
State acèfal
Leaf analysis ff.: III + 3 + iiii-cxlix + 18 + 1 + II (fol. en romans seguits de divuit folis impresos no numerats)
Size pàgina 150 × 93 mm (f. iiii)
Font humanística
Condition s'han perdut els tres folis inicials i el darrer foli imprès; en lloc dels tres inicials perduts hi ha una fotografia de la portada presa d'un altre exemplar seguida de dos folis manuscrits; el darrer foli imprès, també perdut, es substituït per un foli manuscrit; altrament, el f. 48 és mutilat de la meitat cap avall; taques d'humitat i de brutícia; salt en la numeració, del f. 120 al 113 i del 119 al 114; numeració a ploma amb aràbigues en els ff. 9-12, 15, 17, 117-121, 123-130, 137-149
Binding pergamí sobre cartó
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners (in chronological order) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (ex-libris a l'interior de la coberta: “Ex Bibliotheca, quam D. D. Onuphrius Solér Academiae Valentinae Rector, eindem testamento legavit”)
Note nombrosos folis esborrats, ratllats o guillotinats: ff. 17, 24, 28, 31, 34, 39v-40r, 43, 44, 51v-52r, 55v, 57, 60v, etc. A la segona guarda hi ha una nota que corregeix la falsa atribució de l'obra a l'impressor Joan de Arcos: “Estampat en Barcelona per Iaume Cortey 1561. (No come se dice al final de este códice en Valencia por Juan Arcos (que hizo otra edición)”. Una altra nota indica el mateix en el verso del darrer foli manuscrit.
References (most recent first) Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra 35
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal