Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1642
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Codices Latinorum Monacensis:: Clm. 10497 | Antic O.125; 12; Cod. lat. 10497
Title [R. LU]LL LIBER | [DE G]ENTILI | [ET TR]IBUS || [SAPI]ENTIBUS | ETC. ETC. | LAT. PERG.
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis f.: 190 (= II + 1-184 + II)
Collation 1-612. La manca de reclams i l’estat de la relligadura no ens permet assegurar l’estructura de la col·lació sense forçar el volum; els plecs, però, són generalment senions
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)53 línies (f. 141rb)
Size pàgina 337 × 255 mm (f. 141)
caixa 220 × 184 mm
columna 220 × 83 mm
intercolumni 220 × 18 mm
relligadura 350 × 265 mm (pla anterior)
Hand gòtica rodona (als folis en català)gòtica cursivagòticabastardagòtico-humanística
Watermark lletres “T S N” (la S sobreposada a la T) (als folis de guarda)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a la major part de les inicials marcades amb lletretes. Del f. 141r-144v les caplletres alternen blau i vermell, però no es va arribar a fer la decoració amb el color complementari
Rúbriques en vermell (en el marge inferior d’alguns folis, generalment tallat, es veu en lletra molt menuda la indicació deixada al rubricador pel copista, p. e. f. 120v; d’altres vegades es troba més propera a la caixa, p. e. f. 122r)
Calderons algun en vermell i el que dóna entrada al colofó copiat de l’original en blau
Altres: la roda mòbil al f. 140v amb les lletres en colors blau i vermell
Other features Justificació: a tinta, tipus Derolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada al text català, essent l’ús general del volum
Perforacions: no es veuen, probablement es trobaven a prop dels marges
Reclams: sense reclams
Signatures: no es veuen
? ? Estructura quaderns de pergamí CPPC
Condition volum factici, format per còpies d’obres de Llull de diverses mans i probablement de diverses procedències; en bon estat. Teixell deteriorat, s'han perdut diversos fragments del títol. Pergamí poc treballat, hi ha molta diferència entre el cantó carn i el pell i en aquest darrer es noten moltíssim els pèls. Alguns folis en blanc: 48v-50v, 73v, 75v-76v, 82v, 150v, 156v, 174v, 174ar-174bv (dos folis sense numerar que segueixen al 174). Com en altres mss. d’aquesta procedència hi ha una doble foliació, una més antiga a tinta a l’angle superior extern, sovint tallada i una altra de posterior feta a llapis, que no coincideixen; l’original numerava cinc folis inicials ara perduts i no comptava els folis en blanc, que han estat numerats a, b, c per la foliació a llapis (de vegades, altres els dóna número)
Binding pell marró sobre cartó fort, amb filets gravats en sec al voltant dels plans i als entrenervis. Amb cinc nervis. Una mica deteriorada en el llom i les cantoneres. Folis de guarda de paper contemporani a la relligadura
History of volume Adquirit 1804
Previous owners Mannheim: Biblioteca Palatina   ( II.431) 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (a la guarda captiva anterior, a llapis, ex-libris de la Biblioteca Palatina: “Ex Bibliotheca Palatina Mannh. No II . 431”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis   1803 a quo
Associated Texts ? ? Conté també als ff. 1-48: texid 1700 Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?] llatí
Associated MSS/editions manid 1668 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11559. 1401 - 1458 ad quem. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
Note Perarnau indica la similitut de la cal·ligrafia amb la del Ms. BNM 11559 que va pertànyer al Marquès de Santillana. Al pla superior de la relligadura, etiqueta de paper antiga amb la signatura “Cod. lat. | 10497” i a l’inferior altra etiqueta més antiga amb la signatura “O | 125”. Al peu del f. 97, centrat, hom anotà, com en altres volums, la signatura: “Clm | 10497”
El text català duu algunes anotacions marginals en llatí i català als ff. 143r-145v
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:102-16 , n. 22
Internal Description Number of texts: 1