Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1635
City and Library València BITECA libid 1019 Biblioteca Històrica [Universitària] Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/237 | Antic 92-2-6
Imprint València 1511-09-17
Joan Jofré
Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 4 prel. + i-ccxxxviii + 11 post. (fol. en romans)
Size pàgina 209 × 147 mm (f. biii)
Font gòtica
Pictorial elements alguns gravats han estat intencionadament mutilats just on és representat el rostre d'alguns diables (fenomen que es pot constatar també en altre exemplar de la Biblioteca Universitària de València)
Condition errades a la foliació o a les signatures: ccxxii (en lloc de ccxxi), B ii (en lloc de B iii); dels preliminars, tan sols s'han conservat els ff. b iij - [b vj]; també manquen el f. viij i el postliminar que inclou el registre de quaderns; no hi ha guardes, i alguns folis estan despresos de la relligadura
Binding antiga en pergamí, amb el llom reforçat amb un plàstic després de la relligadura
Previous owners (in chronological order) M. Liñán, Canonge (ex-libris: “ALMAE MATRI ACADEMIAE VALENTINAE DEVOTISSIMUS FILIUS MARIANUS LIÑAN, SACRAE THEOLOGIAE PRAEPOSITUS PRIMARIUS, ECCLES. TUROLENSIS, EPISCOP. ELECTUS, SANCTAE CRUCCIATA COMISS. GENERALIS, IN GRATI ANIMI TESTIMONIUM, VIVENS VALENSQUE, ANNO A CHRISTI NATIVIT MDCCCXLII | D.D”)
Note en la relligadura, a la part del llom, es veu un text imprès en llatí
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València