Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1634
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Cod. Hisp. (Cat.) 57 | Antic O.111
Copied 1401 - 1420 (ff. 1-50 J. Perarnau)   
1501 - 1520 (ff. 51-3 Perarnau) by Joan Cabaspre i Santjoan [?] (Perarnau)     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: I + 1-53 + Iff.: 53 (= 1-18 + xix-l + 51-55)
Collation 1-510 62/1
Page Layout 23 línies (ff. 1-50)28/31 línies (ff. 51-53)
Size pŕgina 297 × 210 mm (f. 40)
caixa 185 × 120 mm
pŕgina 297 × 217 mm (Perarnau, després de la restauració)
caixa 190 × 117 mm (ff. 1-50)
caixa 185 × 118 mm (ff. 51-3)
relligadura 305 × 220 mm
Hand gňtica bastarda (als ff. 1-50) (Perarnau)humanística (als ff. 51-53)
Watermark tisores (als ff. 1-50,) (semblant a Briquet 3742, Genova: 1442;)
cercle amb antena i creu (als ff. 51-53,) (semblant a Briquet 2964, Alexandria: 1495)
Pictorial Elements Caplletres: inicials de parŕgraf en vermell i groc; espai en blanc per a les caplletres, de cinc unitats de pauta al f. 1 i de tres unitats en els altres casos
TÍtols en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a mina de plom. La caixa dels tres darrers folis s’ha fet també a mina de plom, marcant les quatre línies bŕsiques
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rčgim complet de perforacions rodones al marge exterior per assenyalar les línies horitzontals de la justificació, com es pot veure al verso dels folis 18, 19 i 20; no s'observen perforacions en els tres darrers folis
Reclams: verticals al marge inferior dret, perň en els ff. 51-52, que són de mŕ diferent i posterior, es veuen reclams horitzontals
Condition deteriorats per la humitat els folis incials i finals, que també han patit per la corrosió de la tinta; aquesta afecta molt greument el text en nombrosos folis, alguns prŕcticament impossibles de llegir. Volum restaurat recentment (febrer de 1980), segons consta en una etiqueta enganxada a l’angle inferior esquerre de la coberta posterior (“Nr. 1474. Ausgang: Feb. 1980 | I. Schäden: [en blanc] | II. Behandlung: [en blanc]”). Exemplar paginat i foliat: una paginació moderna, a llapis, al marge inferior intern, en xifres arŕbigues. Una segona numeració a llapis a l’alçada de la primera i/o darrera línia de text numera els folis de deu en deu, de manera que el numeral apareix als ff. 10, 20, 30, 40 i 50. Per altra banda, una foliació antiga, a ploma, en xifres romanes, que s’ha perdut en els 18 primers folis a causa de la humitat que n’ afecta la cantonada superior. I una altra foliació antiga a ploma, en xifres arŕbigues en els ff. 51-53
Binding antiga, en pell, amb cinc nervis al llom, i ferros daurats que representen les armes de la biblioteca palatina. Folis de guarda nous, sense escriure
History of volume Adquirit 1803
Previous owners Mannheim: Biblioteca Palatina   ( X.1750) 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura)
München: Bibliotheca Regia Monacensis   1803 a quo (als ff. I i 53v, segell ovalat estampat de la biblioteca rčgia: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS/editions manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]., ff. 1r-4v
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagčs, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273., f. 277rb
Note duu nombroses anotacions, algunes de mitjans s. XV probablement. J. Perarnau assenyala la similitud entre entre la mŕ que va copiar els folis finals, la que va transcriure el prňleg de les Hores de Santa Maria del Ms. Ambrosiana H. 8 inf. i la que afegí una anotació a Ambrosiana D. 549; com que aquest darrer Ms. (Ambrosiana A. 268 i D. 549) fou de J. Cabaspre, podria tractar-se del copista d'aquesta part; ara bé, si la nota de posseďdor del f. 1 d'Ambr. A. 268 és autňgrafa d'en Cabaspre, com que és diferent dels tres passatges citats (nota Ambr. D. 549, prňlech Ambr. H. 8 inf. i ff. 51-3 d'aquest Ms.), no podria fer-se la identificació del copista. Al teixell, a la part superior, etiqueta de la biblioteca amb la signatura actual del manuscrit escrit el numeral a ploma
References Soriano (2013), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lulˇlians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:52-4 , n. 7
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 367
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 89 , n. 601 (cita el Benedicta tu in mulieribus)
Internal Description Number of texts: 1