Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1632
City and Library Nantes Bibliothèque Municipale
Collection: Call Number Ms. 523 | Antic 497; 20497
Title 20.497 | TESTAMENT | de ! Raym. Lulle | contenant | cinc traités | Manuscrits || 523 || Cab. Des Mss.
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: V + 1-151 + III (numeració antiga en xifres aràbigues, els folis inicials i finals de guardes són de paper diferent al del cos del volum, però tampoc duen filigranes)
Collation 17/8 2-816 93/1t1; sense reclams
Page Layout 36 línies (f. 96)
Size pàgina 207 × 140 mm (f. 1)
caixa 173 × 97 mm (f. 96)
Hand semigòtica, possiblement de la primera meitat del segle XV, dues mans, la primera (als ff. 1-100, essent el poema català i els aforismes, l'últim que va transcriure aquesta mà) la segona (la resta del volum)
Watermark sense filigrana visible
Pictorial Elements sense decoració
State a punta seca, només visible als ff. 69 i 95-99; no es veuen perforacions, considerem escrita la primera línia
Condition els folis on es localitza la composició catalana foren numerats erròniament com a ff. 95-96. Una ploma posterior, corregint l'error, els ha numerat com a ff. 75-76; és en blanc el f. 151v; exemplar molt fet servir, amb brutícia als marges. El darrer foli del primer quadern està unit al plec per una tira, el cinquè plec estava originalment foliat 64-79, mentre que ara duu els ff. 64-99 (s'han insertat vint folis en aquest punt)
Binding en pergamí, del s. XVIII?, sense decoració
Previous owners Anne-Marie-Rodolphe Baron du Taya (M.), jurista   (anotació al f. 1 de guardes: “Exempl. de M. Baron Du Taya, avec qq. notes de sa main”)
Associated Texts als ff. 1-29 es copia: texid 1648 Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo frances‘s
Note notes marginals en llatí envolten la poesia catalana inclosa en els ff. 75-76v (o bé 95-96v, segons la foliació que es prengui) d'aquest manuscrit miscel·lani. A la primera guarda anotacions a tinta i a llapis sobre l'antiguitat i qualitat del manuscrit, duu també el segell de la biblioteca i una relació dels tractats que conté el volum, de mitjans s. XIX al verso del f. d: “Ce volume contient les Traitez suiants 1. La Pratique du Testament de R. L. depuis la page 1 / jusqu'à la page 29. 2 Le Livre des meseures du mesme Autheur depuis la / page 29 jusqu'à la page 94. verso. Cepedent il parrois que ce traité finit à la page 42. Et que depuis cette page 42. verso jusqu'à la page 94 c'est un autre traité. 3 Ce sont des vers catalans sur l'oeuvre depus la / page 95 justqu'à la page 96. verso. 4. Les aphorismes sur l'alchimie page 96. verso jusqu'à la page 99. verso. 5 le vademecum de R. L. depus la page 100. jusqu'… la fin du livre. Nota bene ces Traitez different en plusieurs / choses essentielles des mesmes traitez imprimez / en latin”
References Microfilm del ms. 523 de la Bibliothèque Municipale de Nantes (2003)
Garcia (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1