Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1631
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 1025 | Antic R.L. 40
Title Ram […]
Copied 1351 - 1400 (Bonner)   
1301 - 1310 (catàleg)   
1391 - 1410 (García Pastor)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 219 (= 1-214)
Collation els quaderns solen ser de 24 o de 12 folis
Page Layout 3 columnes (85v) 2 columnes (86v (part), 94v (part), 117v (part)) 34-40 línies
Size pàgina 275 × 210 mm
caixa 214 × 150 mm (f. 5)
Hand diverses mans, semi-gòtiques i gòtiques cursives
Watermark carro (f. 103 bis)
cercles dos cercles amb creu
corn de caça
cap de brau
Pictorial Elements Il·lustracions als folis 1-3 hi ha arbres simbòlics en verd i vermell; al foli 3v, miniatura que representa a Gentil i als tres savis entorn d'una font amb cinc arbres al fons; també hi ha il·lustracions als folis 18, 33 i 56
Caplletres: nombroses caplletres en vermell, blau i lila amb decoració
Calderons alguns calderons i epígrafs en vermell
Tocs de color tocs de vermell en algunes inicials i en alguns reclams
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: són visibles quatre forats rodons
Reclams: tan sols una part dels quaderns tenen reclams, en posició horitzontal a la dreta del marge inferior
Condition taques d'humitat, i molts folis despresos; els ff. 72v-73, 145-164 i 192v-193 són en blanc. Foliació antiga, amb errades esmenades per la foliació moderna. La foliació moderna té aquests folis repetits: 42-42bis, 103-103bis, 166-166bis i 169-169bis
Binding pergamí flexible, despresa
Previous owners Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec   (ex-libris a l'interior de la coberta, a la guarda i al primer full del volum: “Exlibris Bibliotheca Regalis Conventus Sti. Dominici majoricarum”; “Es de la libería del Rd. Cto. de S. Domingo”)
Note al foli de guardes del final hi ha una taula en lletra del s. XVIII: “Indice de los tratados contenidos en este libro manuscrito de Raymundo lullo Malorquin”. Als folis 193v-212v es copia una obra llatina que duu per títol: “Incipit liber primus de Miseria humane condicionis. Editus a domino Lotario diachono”. Anotacions marginals. Al f. 34 al marge unes lletres hebrees i una de grega. Exemplar molt deteriorat, avui digitalitzat (gener 2008). La informació sobre les filigranes remet a les dades del catàleg on-line. No hem pogut verificar la col·lació en estar el volum retirat de consulta degut al seu estat precari de conservació
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001010
References Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Facsímil: Llull et al. (2001), Llibre del gentil e dels tres savis xxvi-xxvii
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 140 , n. 1025
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 137-40
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Facsímil: Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna , n. Ms. D
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 27 , n. d1
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 172 , n. xix
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 209-10
Facsímil: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 1:lxi
Tractat a: Morel-Fatio (1882), “Poème barcelonais de 1473”, Romania 188
Internal Description Number of texts: 11