Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1628
City and Library Roma Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi
Collection: Call Number 1/71
Copied 1476 - 1500   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 99 (= I + 5 + 1-84 + 2 + I) (fol. moderna en xifres aràbigues)
Collation sense reclams
Page Layout 2 columnes (f. i-v, 31-45 i 56v-58v) 49 línies (f. 1)61 línies (f. 31)
Size pàgina 150 × 105 mm
caixa 125 × 80 mm (f. 1)
columna 125 × 30.10.30 mm (f. 31)
Hand cursiva catalana molt petita
Watermark mà amb flor
Pictorial Elements rúbriques, caplletres en vermell i tocs a les majúscules també en vermell en algunes obres
State caixa a punta seca, quatre perforacions, primera línia en blanc
Condition el f. 27 està repetit; els 5 ff. preliminars van sense foliar. Hi ha dos folis sense numerar entre els actuals 30 i 31 i tres folis sense numerar entre el 52 i el 53. En blanc els ff. 25v, 30v, 52v, 74v i la resta de folis sense numerar. Volum amb taques d'humitat
Binding moderna, de la biblioteca, en pergamí
Associated Texts foli 52: texid 1674 Ramon Llull, Liber de accidente et substantia, escrit 1313-10 llatí
i als ff. 47-42: texid 1676 Ramon Llull, Liber de ciuitate mundi, escrit 1314-05 llatí
Other associations MSS or Printed Editions manid 1626 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V3-1. València:, 1441 - 1460. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
Note una taula de mà posterior ocupa el f. 1 preliminar
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 422
Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 11-2 , n. D4
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 53
Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 2
Internal Description Number of texts: 13