Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1622
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 247 | Antic Anc. fonds, 81641
Title IO [sic] LIBRE | DE VICIS
Traduction d[…] traité des vices ou des vertus en catalan
Copied 1365 - 1400 (Wittlin)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-6 prel. + 7-182 + III (els folis inicials i finals són de l'època de la relligadura i els folis preliminars anaven foliats iii-viii, començant el text al f. viiii antic)
Collation 14/6 2-1412 156/4; reclams horitzontals centrats, alguns tallats pel relligador, sense signatures de quadern; abans dels plecs descrits n'hi ha un de guardes format per sis folis dels quals no s'aprecia la solidaritat
Page Layout 26 línies (f. 8)25/28 línies (varien al llarg del volum)
Size pàgina 212 × 145 mm (f. 8)
caixa 152 × 98 mm
Hand gòtica rodona acurada
Watermark flor flor de magraner amb dos fulles, antena i creu (als folis preliminars, paper fi, posterior al del volum,) (les característiques del motiu s'apropen a Briquet 6642, Perpinyà: 1456, però només per la presència de l'antena amb creu;)
altres filigranes que no es distingeixen, pot ser una és un cercle (al cos del volum, paper gruixut i enfosquit per la tinta)
Pictorial Elements caplletres inicials de llibre bipartides, la primera en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell, la resta alternen blau i vermell blaves amb decoració afiligranada en vermell i lila; rúbriques i calderons en vermell; majúscules inicials amb tocs en vermell; citacions llatines subratllades
State caixa a punta seca, primera línia de la justificació escrita; sis perforacions rodones fetes amb un punxó i situades a prop dels talls
Condition del primer quadern manquen els dos primers folis, que serien en blanc, tal vegada destinats a la taula que no es va fer i per això foren arrencats, també eren en blanc els dos folis finals que manquen del quadern quinzè. Conserva una foliació antiga, però posterior a la còpia, en xifres romanes que arriba al f. cvi, el seguent duu un axifra estranya ljxv i després desapareix. En bon estat, però amb algunes taques d'humitat i brutícia i marges deteriorats. Són en blanc els folis de guardes inicials i finals, els sis preliminars i els ff. 181v-182v, alguns ara amb proves de ploma
Binding del segle XVIII en pell amb les armes de Lluís XIV gravades en or als plans, i el seu monograma “L L” enfrontades sota una corona als entrenervis; com la del ms. anterior BNF esp. 244
History of volume Adquirit 1875 ca.
Previous owners Castelló d'Empúries: Església   1655 encara hi era en aquesta data (ex-libris f. 1: “Ex archiuis ecclesiae Castilionensis in Catalonnia an. 1655”)
J. de Voisin   (ex-libris f. 1: “J. de Voisin. Doce me facere voluntatem tuam quia Deus meus es tu”)
Paris: Bibliothèque Colbertine   ( 5526) 1732 [?]
Paris: Bibliothèque Royale   1732
Associated persons a la relligadura les armes i l'anagrama de: Lluís XIV, Rei de France [1643 - 1715]
Note correccions interlineals; sense anotacions de lectura. Al f. I de guardes preliminars hi ha dades sobre el manuscrit, rel. a l'inventari de 1875. Al marge inf. del f. 181 prova de ploma i anotació ratllada, al f. 182 diverses proves de ploma de mans catalanes del s. XVI en català i llatí: “raho hia perque homens pajbles sona pellats fils de deu car segos [sic]donels son pus prop del qual on l tros altres ubi pax ibide nest a hon es pau ques deu vbj carjtas est amori bi deuesta qui on eos carjat aqui es deu E per altre raho deuem esser apelats fils de deu car en les odres de lur pare son axi o diu ihu xst en larengels [sic] Em fills (…)”, per mà molt maldestra. Al f. 1 prel. prova de ploma del s. XVI i nota feta per mans diferents, la primera: “Castilionensis” | J. de Voisin “Doc eme facere…” amb la mateixa lletra; i la segona “ex ecclesia…” per mà diferent
References Facsímil: Microfilm del ms. esp. 247 de la BNP. Vicis i virtuts (2002)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 86
Tractat a: Wittlin (1983), “Les traduccions catalanes de la Somme le Roi (De vicis i virtuts) de fra Llorenç”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 405-6 , n. p
Descrit per: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 168-9 , n. 217
Tractat a: Boser (1895), “Le remaniement provençal de la Somme le Roi et ses dérivés”, Romania , n. 63-4
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 6 , n. 24
Internal Description Number of texts: 1