Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1621
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call Number Cod. 74 | Antic 1658
Title Libre en […] Deu […]
Copied 1376 - 1400 (Wittlin) by Franciscus     
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli
Leaf Analysis f.: 126 (= i + 1-125) (fol. moderna en xifres aràbigues a llapis, al marge dret)ff.: (= i -fol. xv- + xvi-cxxxv + 3 + i -fol. cxxxix-) (fol. antiga centrada al marge superior, en xifres romanes)
Collation [1]-[9]14; reclams horitzontals al marge inferior
Page Layout 2 columnes34 línies (f. 46)
Size pàgina 287 × 216 mm (f. 46)
caixa 222 × 156 mm
columna 156 × 71 mm
Hand gòtica
Watermark corn de caça penjat d'un cordill (al f. xcv)
dos cercles amb creu (al f. cxxviij)
lletra “R” amb creu (al f. lx)
Pictorial Elements caplletres i calderons en vermell i blau; rúbriques en vermell i majúscules amb tocs d'aquest mateix color; alguns passatges del text també subratllats en vermell
State caixa a punta seca; primera línia de justificació escrita, a vegades trepitjada; deu perforacions rodones, fetes probablement amb compàs
Condition en mal estat per causa de la humitat; acèfal, s'han perdut els primers catorze folis i el primer del volum, f. xv, duu avui la anotació “Codex 74”; els folis finals 122-125 són en blanc (només duu numeració el darrer, f. 125 modern f. cxxxix antic); els primers folis estan protegits amb fulls i tela
Binding cuir sobre fusta, gravat amb ornamentació d'estil mudèjar, despresa, en mal estat, es guarda dins d'una carpeta lligada amb betes
Associated persons al f. 121v duu una anotació sobre la datació del volum, feta per: Jaume Caresmar (P.), clergue secular
Note al f. 121v anotà el P. J. Caresmar: “Aquest codice segons la opinió del célebre paleógrafo R. P. Fidel []ama theolech que fou del Concili Vaticá, es de la segona meitat del segle catorzé. Crech lo mateix. J. C.”
References Microfilm del Cod. 74 de la Biblioteca Capitular de Barcelona. Somme du Roi (1990)
Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Soriano (2002), Inspecció personal
Soriano (1999), Inspecció personal
Baucells i Reig (1998), Inventari dels manuscrits de l'Arxiu Capitular de Barcelona 107
Wittlin (1983), “Les traduccions catalanes de la Somme le Roi (De vicis i virtuts) de fra Llorenç”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 409-10 , n. c
Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 12 , n. 8
Massó Torrents (1915), “Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 152-3
Internal Description Number of texts: 1