Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 1617
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2125
Desconegut
Els nou cavallers bons del món
City, library and call number Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal [?]
c. 233
Copied Petrus
1426 [?] - 1475 [?]
Location in MS or Edition f. 255
Incipits and explicits rubr.: [255] Segons he legit e hoyt dir los .viiij. Cauallers bons del mon e los millors son los quis seguexen
text: Dels Juheus. Judes machabeu. Joshue Rey Dauju ... Godoffre de Billo. Omnipotenti deo gracias semper tibi ago A.M.E.N.
References Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxi (ed. el text)