Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1614
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/3356 | Antic 3356 | Antic L.73
Title RECE | TAS | VAR
Copied 1466 a quo - 1500 (data atribuïda a la traducció de Tròtula)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 61 (= II + II + 1-33 + 34 + 35-54 + III) (Avenoza)
Collation 1-216 31 412 58
Page Layout 2 columnes35 línies (f. 2ra)
Size pàgina 295 × 220 mm (Avenoza)
columna 85 × 65 mm (f. 2ra)
Hand gòtica gotica rodona (ff. 1-28va) cursiva (ff. 28vb-32v) cursiva (f. 33)
Watermark creu inscrita dins d'un òval, damunt les inicials “G” i “M” amb antena acabada amb una creueta (a les guardes;)
fruita tres cireres (al f. 34;)
arc amb sageta (al f. 35,) (molt semblant a una vista a l'Escorial Ms. h.I.12;)
boc cap de boc [?] dins d'un cercle (al f. 47;)
campana (al f. 50, no es veu bé pel tel de la restauració)
Pictorial Elements Rúbriques rúbriques (que són d'una altra mà) en vermell
Caplletres: en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Justificació: caixes a mina de plom
Pautat: tipus Derolez 43 sense línies de guia per als renglons
Perforacions: situades a prop dels talls, no sempre es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: horitzontals, sota la segona columna sovint centrats, al marge inferior del foli
Signatures: signatures de quaderns en vermell a la primera part, situades als marges inferior esquerre del verso i dret del recto; llevat del primer foli sense signatura van: a-g (1r quadern) h-p (2n quadern) i-v (4t quadern) i ii-ii.-iii.-etc. (5è quadern)
Condition el f. 34 és en blanc; els ff. 35-54 duen una numeració a tinta posterior. Volum amb taques d'humitat, amb els darrers folis molt deteriorats
Binding vermella amb daurats, tafilet del s. XVIII
History of volume Adquirit 1735
Previous owners Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599]   Guimerà 1621-05-15 [?] - 1638 ad quem (nota d'un full de guardes: "Nos don Gaspar Galçeran (…) Hacemos fe y verdadera relacion que este libro manuscrito de letra antigua con rubricas coloradas de varias recetas compuesto por maestre juan escrito en lenguaje elemosin le hallamos entre los libros y escrituras que estavan en Guimera y por la verdad para que conste della mandamos haçer la presente relaçion y la firmamos de la nustra. E)
Casa d'Hijar (família)   1638 a quo (De Andrés)
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar   1735 venta a la BNM (De Andrés)
Associated persons Restaurador restaurat per: Carlos Asensi, restaurador (Domínguez Bordona, parla d'aquesta restauració com recent)
Altres ingressà a la Biblioteca quan n'era director: Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Other associations MSS or Printed Editions manid 1618 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10264. 1401 - 1458 ad quem. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1450 [?].
Note no queda clara l'estructura del darrer quadern
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000049016 vist 2014-08-06
References Tractat a: Alberni (2007), Speculum al foder 15-44
Facsímil: Microfilm del ms. 3356 de la BNM. Tròtula de Mestre Joan (2000)
Tractat a: Vallribera i Puig (1989), “Un manuscrit medieval català sobre sexologia: "Speculum al foderi"”, Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 120
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51, 52 , n. 6
Catalogat a: Hitos Natera (1968-69), “Índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid de interés a la historia de la Farmacia”, Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia 63
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 10:77
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 43-4
Catalogat a: Paz y Melià (1897), “Códices más notables de la Biblioteca Nacional. II. Trotula por Maestre Joan”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 506-12
Internal Description Number of texts: 4