Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1606
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/1017 | Antic R-1017 | Antic 379-4 | Antic 149-13 | Antic 150-2 | Antic 323-8
Title of volume MORE.
Imprint València 1561
Joan d' Arcos
Writing Surface Paper
Format 8au
State acèfal
Leaf analysis ff.: 41 (= 1 + 1-40) + [57] (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A3/4 B-E8 F2 (és possible que els folis amb la signatura de quadern “F” formin part, en realitat, del quadern E)
Page Layout 1 columnes (f. 2)
Size pàgina 142 × 85 mm (f. 2) caixa 125 × 69 mm
Font humanística
Condition manca el primer foli preliminar, on s'inicia l'“Epístola proemial” al Procés de les olives, i manquen també els quatre darrers folis de la Brama de llauradors, obra transcrita en els ff. no numerats que segueixen als 40 folis numerats del Procés; errors en la numeració dels ff. 29 i 34
Binding moderna, en pell, amb llom de cinc nervis, i tall de color vermell
Note exemplar que inclou el Procés de les olives, seguit del Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors, tots impresos a València el 1561 per Joan d'Arcos.
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal