Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1604
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call Number Ms. 146 | Antic LI
Title FORI | DOMINI | IACOBI | REGIS | M. S.
Copied 1301-05 - 1341 (ad quem (data de mort de la persona que deixà la nota final -catàleg))   
Writing surface Vitel·la
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1-116 + I + II
Collation 1-1110 126
Page Layout 2 columnes46 línies (f. 10)
Size pàgina 310 × 227 mm (f. 10)
caixa 223 × 147 mm
columna 223 × 68 mm
Hand gòtica de forma del s. XIV
Watermark carro de dues rodes (guardes finals)
Pictorial Elements Caplletres: primera inicial historiada amb un rei pregant a Déu, il·luminada i decorada (blaus, roses, blancs, etc.); a l'orla hi ha un àngel. La segona inicial també duu or, però no té ornamentació particular que s'estengui pels marges; la resta d'inicials alternen blau i vermell, amb decoració senzilla afiligranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta marronosa, molt clara, amb línies verticals de punta a punta, però les horitzontals s'aturen al marge de la caixa
Pautat: les línies de guia per als renglons creuen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: perforacions fetes amb un punxó menut, a penes si es veuen al marge superior, marcant les línies verticals
Reclams: horitzontals centrats, decorats amb un petit dibuix
Condition forats de corcs especialment als folis inicials i finals. La tinta es troba molt desgastada i es llegeix amb dificultat. No disposa de foliació antiga, foliació moderna a tinta vermella, al marge superior extern, aquesta comença amb el primer foli del text; al marge inferior extern hi ha una foliació feta a llapis que numera independentment les dues obres. F. 70 en blanc, entre les dues parts. Guardes inicials i finals modernes; segueix al text un foli de guarda de pergamí antic.
Binding moderna, en pasta vermella amb ferros en sec i detalls de color més fosc, dues tanques metàl·liques que imiten tanques antigues. Deu haver substituït una d'anterior molt deteriorada, com ho demostren els molts forats de corcs que es troben als folis inicials i finals del volum. Es conserva dins d'una caixa per protegir-la.
Previous owners Berenguer March (Fra), Sagristà a València [1309 - 1334]   (ex-libris de finals del s. XIX al f. 117: “jste liber est berengarij marchi sacriste valentie quicumque ipsum tennerit re[dd]at sibj nunch autem liber iste est ecclesie valentine”)
Associated MSS/editions Mateixa filigrana: manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Mateixa filigrana: manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Mateixa filigrana: manid 1378 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Mateixa filigrana: manid 1469 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Mateixa filigrana: manid 1775 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
Mateixa filigrana: manid 1455 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Mateixa filigrana: manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1775 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Note anotacions marginals en lletra cursiva acurada, algunes són notes de lectura d'un jurista; altres anotacions al marge, amb la mateixa lletra que el text, corresponen a esmenes o afegitons del copista. Al f. 116v es conserven restes d'un teixell on es llegeix: “Fori domini Iacobi regis”
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067021.html vist 2014-01-08
References Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Aleixandre et al. (1997), La ciutat de la memòria. Els còdexs de la catedral de València. Museu de Belles Arts de València, del 17 de setembre al 17 de novembre de 1997 [exposició] 176-179
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 111
Internal Description Number of texts: 1