Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1601
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/1396 | Antic R-1396 | Antic 129-11
Title of volume ROIG | Poesias | Lemosi | nas | Antiguas | Libro | Raro
Imprint València 1531
Francesc Díaz Romano
Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 140 (= I + 1 + iii-cxxxx + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation S0/1 A2/4 B-R8 S2/1 (el darrer foli del quadern S està en posició inicial de volum)
Page Layout 2 columnes (f. 5)
Size pàgina 185 × 105 mm (f. 5) caixa 164 × 90 mm columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 7-127) columna columna (ff. 131-136)
Condition manquen els ff. 1 i 2; i el darrer f. del quadern S, que representa un gravat de la Verge, es troba col·locat a l'inici del volum, per suplir l'absència de portada; error en la numeració del f. 97; salt en la numeració dels ff., del 104 al 106
Binding en pergamí, amb els forats d'antigues tanques
Note en el verso del foli inicial, on es veu un gravat que representa la Verge coronada, amb el nen, voltada de santa Dorotea i santa Eulàlia (foli que originàriament ocupava la posició final), estan escrits a mà set versos del poema introductori, per salvar així la llacuna dels folis perduts; també en el verso d'aquest foli una mà a tinta escriu: “Iaume ROIG LIBRE Seu”. Despré, una altra nota continua: “Raro. Acerca deste libro y su autor Vease Ximeno en su Escrit.es Valencianos, t. 2, fol. 50 y 51”. Hi ha una anotació marginal en el f. 91; i s'observen diversos fragments amb versos subratllats (vid. ff. 74, 92).
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal