Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1600
City and Library Los Angeles Louise M. Darling Biomedical Library UCLA
Collection: Call Number John A. Benjamin Collection of Medical History:: BENJ. Ms. Coll. no. 1.4 | Antic Benjamin Ms. 1.4
Title Conoximent de las orines
Biomed. | benj. | MS | 4 | Rare
Llibre de receptes
Copied 1466 ca. (Moll; data al f. 3r)   
Writing surface Paper
Format 8au (Perea)
Leaf Analysis ff.: 94
Collation 123 224 323
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)18 línies (f. 3 i 27) (Perea)14/24 línies (varien al llarg del volum)
Size relligadura 143 × 103 mm (Perea)
pàgina 141 × 100 mm (f. 3) (Perea)
caixa 125 × 78 mm (f. 3) (Perea)
pàgina 143 × 99 mm (f. 27) (Perea)
caixa 90 × 72 mm (f. 27) (Perea)
Hand gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (primera mà ff. 1-3) (Cifuentes)gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (segona mà ff. 4-29)gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (tercera mà ff. 29v-31) gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (quarta mà ff. 31v-94v)
Pictorial Elements Caplletres: senzilles, del mateix color que el text
Rúbriques emmarcades per un traç de tinta del mateix color que el text
Calderons fets amb la mateixa tinta que el text (p. e. f. 1)
Altres: decoració final d'alguns paràgrafs
Altres: primera paraula del text en majúscules
Other features Justificació: punta de plom visible al f. 27
Pautat: sense línies de guia per als renglons, l'estructura de la justificació és la més senzilla per a un text a una columna (tipus Derolez 13)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition manca un foli entre els actuals 22 i 23 (penúltim del primer quadern) i el darrer del plec final. Tots els quaderns tenen la part final en mal estat i al darrer es veuen senyals d'una restauració feta quan era a mans de Babra o de Moliné. No té foliació original, però sí una d'antiga, que numera els ff. 34-94 (= ff. 1-61) feta per una mà dels ss. XVI o XVII a l'angle superior extern dels folis; al marge inferior esquerre hi ha una foliació moderna a llapis que numera tot el volum; exemplar amb algunes taques d'humitat i túnels de corcs a la part central especialment, llevat del foli final, força malmés
Binding del s. XVI en pergamí flexible i solapes, amb les restes de dos tancadors de pell; dues peces de refoç de cuir al llom per on passen els fills de costura dels quaderns (Cifuentes)
History of volume Adquirit 1962
Previous owners Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)   1907 a quo - 1914 ad quem (Cifuentes)
Ernest Moliné i Brasés, erudit   1914 a quo - 1940 ad quem
F. Thomas Heller, antiquari   New York 1963
John Allison Benjamin, metge   1963-09-04 a quo (exlibris autògrat a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons Altres al f. 2v es copia una oració en llatí per protegir de certes malalties, on es demana la protecció per a una persona, que pot ser fou un antic posseïdor del volum,: Guillem Vidal
Note Manuscrit procedent de Vic. Segons A. Escudero el “Receptari de Micer Johan” és una antologia del Thesaurus pauperum. Intervingueren altres mans a més de les descrites: una de la segon ameitat del s. XV avançat als ff. 1-2; altre d'inicis del s. XVI al f. 2v. Hi ha també diveres proves de ploma als ff. 1-2, 47 i addicions als marges i als espais en blanc que són majoritàriament d'una única mà del s. XVI avançat, que podria ser la mateixa que folià els ff. 34-94. Es veuen també altres anotacions marginals de mà diferent. La tinta del text és marronosa i la dels afegits del s. XVI negra (Cifuentes)
References Descrit per: Perea Rodríguez (2015-07), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2013), “El manuscrit del receptari de Misser Joan”, La corona catalanoaragonesa, l'islam i el món mediterrai. Estudis d'història medieval en homenatge a la Doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol
Catalogat a: Ferrari (1991), Medieval and Renaissance Manuscripts at the Univeristy of California, Los Angeles 10-11
Catalogat a: O'Malley (1964), Catalogue of the Medical History Collection Presented to UCLA by Dr. & Mrs. John A. Benjamin in Honor of Bennet M. Allen & Boris Krichesky 56 , n. 723
Tractat a: Escudero Mendo (1993), “Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el “Tresor dels pobres””, 387
Tractat a: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 323
Tractat a: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 189
Tractat a: [Associació General de Metges de Llengua Catalana] (1918), Bibliografia medical de Catalunya. Inventari primer, pres dels llibres antics i moderns presentats en l'Exposició Bibliogràfica, anexa al II Congrés de metges de llengua catalana, celebrat a Barcelona, del 21 al 28 de juny de 1917 230-1
Tractat a: Moliné i Brasés (1914), “Receptari de Micer Johan”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Internal Description Number of texts: 8